Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQVT-Kết quả xổ số XSVT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Vũng Tàu 22/05/2018

ĐẶC BIỆT 785018
GIẢI NHẤT 01123
GIẢI NHÌ 39346
GIẢI BA 00481 77479
GIẢI TƯ 79007 63331 34122
78615 84404 59515 60905
GIẢI NĂM 1167
GIẢI SÁU 9521 1149 7662
GIẢI BẢY 505
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 4 5 5 7
1 5 5 8
2 1 2 3
3 1
4 4 6 9
5  
6 2 7
7 9
8 1
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 3 8 1
2 6 2
2 3
0 4 4
0 0 1 1 5
4 6
0 6 7
1 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 15/05/2018

ĐẶC BIỆT 067898
GIẢI NHẤT 32578
GIẢI NHÌ 83413
GIẢI BA 57273 42422
GIẢI TƯ 52543 35456 18575
17145 64830 31446 24205
GIẢI NĂM 7514
GIẢI SÁU 1658 8555 9396
GIẢI BẢY 006
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 3 4
2 2
3 0
4 3 5 6
5 5 6 8
6  
7 3 5 8
8  
9 6 8 8
Đầu
Đuôi
3 0
  1
2 2
1 4 7 3
1 4
0 4 5 7 5
0 4 5 9 6
  7
5 7 9 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 08/05/2018

ĐẶC BIỆT 493208
GIẢI NHẤT 96082
GIẢI NHÌ 28589
GIẢI BA 03188 66896
GIẢI TƯ 17700 20398 89251
41507 77627 69396 38502
GIẢI NĂM 2155
GIẢI SÁU 9517 1422 0304
GIẢI BẢY 190
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 0 2 4 7 8
1 7
2 2 7
3 3
4  
5 1 5
6  
7  
8 2 8 9
9 0 6 6 8
Đầu
Đuôi
0 9 0
5 1
0 2 8 2
3 3
0 4
5 5
9 9 6
0 1 2 7
0 8 9 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 01/05/2018

ĐẶC BIỆT 822257
GIẢI NHẤT 51282
GIẢI NHÌ 94047
GIẢI BA 65829 98669
GIẢI TƯ 51255 57251 41723
97928 71170 78012 22896
GIẢI NĂM 0710
GIẢI SÁU 7176 1084 3496
GIẢI BẢY 673
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2
2 3 8 9
3  
4 7
5 1 5 7
6 9
7 0 3 6
8 2 4 6
9 6 6
Đầu
Đuôi
1 7 0
5 1
1 8 2
2 7 3
8 4
5 5
7 8 9 9 6
4 5 7
2 8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 24/04/2018

ĐẶC BIỆT 750429
GIẢI NHẤT 71111
GIẢI NHÌ 75366
GIẢI BA 52553 14891
GIẢI TƯ 64252 20893 91890
86470 69859 11956 20008
GIẢI NĂM 7435
GIẢI SÁU 3250 5927 8723
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 8
1 1
2 3 7 9 9
3 2 5
4  
5 0 2 3 6 9
6 6
7 0
8  
9 0 1 3
Đầu
Đuôi
5 7 9 0
1 9 1
3 5 2
2 5 9 3
  4
3 5
5 6 6
2 7
0 8
2 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785