Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQVT-Kết quả xổ số XSVT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Vũng Tàu 13/03/2018

ĐẶC BIỆT 717397
GIẢI NHẤT 00623
GIẢI NHÌ 48250
GIẢI BA 92988 90731
GIẢI TƯ 66481 24239 37490
87579 30940 99935 51530
GIẢI NĂM 3519
GIẢI SÁU 7959 2733 9273
GIẢI BẢY 661
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 3
3 0 1 3 5 9
4 0
5 0 8 9
6 1
7 3 9
8 1 8
9 0 7
Đầu
Đuôi
3 4 5 9 0
3 6 8 1
  2
2 3 7 3
  4
3 5
  6
9 7
5 8 8
1 3 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 06/03/2018

ĐẶC BIỆT 144119
GIẢI NHẤT 93262
GIẢI NHÌ 34833
GIẢI BA 57209 17354
GIẢI TƯ 25187 77703 08237
32274 30188 97133 36985
GIẢI NĂM 3487
GIẢI SÁU 3096 0872 6936
GIẢI BẢY 755
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 9
2  
3 3 3 6 7
4  
5 4 5
6 2
7 2 4
8 5 7 7 8
9 2 6
Đầu
Đuôi
  0
  1
6 7 9 2
0 3 3 3
5 7 4
5 8 5
3 9 6
3 8 8 7
8 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 27/02/2018

ĐẶC BIỆT 157403
GIẢI NHẤT 96581
GIẢI NHÌ 20140
GIẢI BA 79878 19973
GIẢI TƯ 70709 43183 29765
70585 67249 24651 99762
GIẢI NĂM 5229
GIẢI SÁU 5909 5665 7915
GIẢI BẢY 197
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 3 9 9
1 5
2 9
3  
4 0 9
5 1
6 2 5 5
7 3 8
8 1 3 5
9 6 7
Đầu
Đuôi
4 0
5 8 1
6 2
0 7 8 3
  4
1 6 6 8 5
9 6
9 7
7 8
0 0 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 726150
GIẢI NHẤT 85853
GIẢI NHÌ 44213
GIẢI BA 64321 27581
GIẢI TƯ 73737 95766 42865
08083 28953 62310 99189
GIẢI NĂM 9946
GIẢI SÁU 9615 5897 1890
GIẢI BẢY 805
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 3 5
2 1
3 7
4 6
5 0 3 3 8
6 5 6
7  
8 1 3 9
9 0 7
Đầu
Đuôi
1 5 9 0
2 8 1
  2
1 5 5 8 3
  4
0 1 6 5
4 6 6
3 9 7
5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785