Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQVT-Kết quả xổ số XSVT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Vũng Tàu 17/10/2017

ĐẶC BIỆT 625263
GIẢI NHẤT 79609
GIẢI NHÌ 84821
GIẢI BA 16519 64626
GIẢI TƯ 41549 01836 17825
08103 29888 86440 29727
GIẢI NĂM 5391
GIẢI SÁU 5481 3494 8329
GIẢI BẢY 768
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 9
2 1 5 6 7 9
3 6 8
4 0 9
5  
6 3 8
7  
8 1 8
9 1 4
Đầu
Đuôi
4 0
2 8 9 1
  2
0 6 3
9 4
2 5
2 3 6
2 7
3 6 8 8
0 1 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 10/10/2017

ĐẶC BIỆT 094110
GIẢI NHẤT 03779
GIẢI NHÌ 87719
GIẢI BA 09901 94073
GIẢI TƯ 22701 80171 71984
61178 24982 47793 29869
GIẢI NĂM 8622
GIẢI SÁU 2090 6174 0926
GIẢI BẢY 132
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 1 1
1 0 9
2 2 3 6
3 2
4  
5  
6 9
7 1 3 4 8 9
8 2 4
9 0 3
Đầu
Đuôi
1 9 0
0 0 7 1
2 3 8 2
2 7 9 3
7 8 4
  5
2 6
  7
7 8
1 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 03/10/2017

ĐẶC BIỆT 830615
GIẢI NHẤT 82249
GIẢI NHÌ 83000
GIẢI BA 74949 14866
GIẢI TƯ 73311 63601 35998
83847 37797 04207 36044
GIẢI NĂM 4615
GIẢI SÁU 5117 3356 6741
GIẢI BẢY 447
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 0 1 7
1 0 1 5 5 7
2  
3  
4 1 4 7 7 9 9
5 6
6 6
7  
8  
9 7 8
Đầu
Đuôi
0 1 0
0 1 4 1
  2
  3
4 4
1 1 5
5 6 6
0 1 4 4 9 7
9 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 26/09/2017

ĐẶC BIỆT 108928
GIẢI NHẤT 88256
GIẢI NHÌ 09702
GIẢI BA 35456 00029
GIẢI TƯ 53716 48331 30742
99953 34736 92838 37866
GIẢI NĂM 5558
GIẢI SÁU 0721 4930 3245
GIẢI BẢY 329
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 2
1 6
2 1 8 9 9
3 0 1 6 8
4 2 5
5 3 6 6 8
6 6
7  
8 3
9  
Đầu
Đuôi
3 0
2 3 1
0 4 2
5 8 3
  4
4 5
1 3 5 5 6 6
  7
2 3 5 8
2 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785