Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQVL-Kết quả xổ số XSVL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Vĩnh Long 15/12/2017

ĐẶC BIỆT 849517
GIẢI NHẤT 47519
GIẢI NHÌ 42094
GIẢI BA 92487 30961
GIẢI TƯ 92761 99367 73833
97709 97141 59701 87824
GIẢI NĂM 1447
GIẢI SÁU 2216 3691 7741
GIẢI BẢY 189
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 1 9
1 0 6 7 9
2 4
3 3
4 1 1 7
5  
6 1 1 7
7  
8 7 9
9 1 4
Đầu
Đuôi
1 0
0 4 4 6 6 9 1
  2
3 3
2 9 4
  5
1 6
1 4 6 8 7
  8
0 1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 08/12/2017

ĐẶC BIỆT 856288
GIẢI NHẤT 55960
GIẢI NHÌ 50764
GIẢI BA 85346 99076
GIẢI TƯ 06514 71954 29319
60552 96023 10800 64957
GIẢI NĂM 6097
GIẢI SÁU 6509 4135 8610
GIẢI BẢY 138
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 0 8 9
1 0 4 9
2 3
3 5 8
4 6
5 2 4 7
6 0 4
7 6
8 8
9 7
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
  1
5 2
2 3
1 5 6 4
3 5
4 7 6
5 9 7
0 3 8 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 01/12/2017

ĐẶC BIỆT 215595
GIẢI NHẤT 83664
GIẢI NHÌ 69965
GIẢI BA 19587 00755
GIẢI TƯ 72084 20342 33964
13077 98049 14096 24397
GIẢI NĂM 8198
GIẢI SÁU 4244 1205 2099
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2  
3  
4 2 4 9
5 5
6 4 4 4 5
7 3 7
8 4 7
9 5 6 7 8 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
4 2
7 3
4 6 6 6 8 4
0 5 6 9 5
9 6
7 8 9 7
9 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 24/11/2017

ĐẶC BIỆT 911717
GIẢI NHẤT 47433
GIẢI NHÌ 54794
GIẢI BA 98290 29466
GIẢI TƯ 61365 77030 56295
89691 80853 60730 71876
GIẢI NĂM 3918
GIẢI SÁU 2162 8168 4779
GIẢI BẢY 984
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 7 8
2 9
3 0 0 3
4  
5 3
6 2 5 6 8
7 6 9
8 4
9 0 1 4 5
Đầu
Đuôi
3 3 9 0
9 1
6 2
3 5 3
8 9 4
6 9 5
6 7 6
1 7
1 6 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 646735
GIẢI NHẤT 28411
GIẢI NHÌ 94737
GIẢI BA 21279 09990
GIẢI TƯ 26631 69493 06961
59722 60771 21756 03214
GIẢI NĂM 6245
GIẢI SÁU 3086 7582 2760
GIẢI BẢY 284
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2
1 1 4
2 2
3 1 5 7
4 5
5 6
6 0 1
7 1 9
8 2 4 6
9 0 3
Đầu
Đuôi
6 9 0
1 3 6 7 1
0 2 8 2
9 3
1 8 4
3 4 5
5 8 6
3 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785