Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQVL-Kết quả xổ số XSVL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Vĩnh Long 18/08/2017

ĐẶC BIỆT 435817
GIẢI NHẤT 94904
GIẢI NHÌ 01007
GIẢI BA 06783 60508
GIẢI TƯ 01698 46292 98816
02932 62486 17153 29290
GIẢI NĂM 3120
GIẢI SÁU 1890 4596 2459
GIẢI BẢY 892
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 4 7 8
1 6 7
2 0
3 2
4 0
5 3 9
6  
7  
8 3 6
9 0 0 2 2 6 8
Đầu
Đuôi
2 4 9 9 0
  1
3 9 9 2
5 8 3
0 4
  5
1 8 9 6
0 1 7
0 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 11/08/2017

ĐẶC BIỆT 951063
GIẢI NHẤT 71302
GIẢI NHÌ 30813
GIẢI BA 18708 20437
GIẢI TƯ 13745 07793 12598
07858 84099 26300 71809
GIẢI NĂM 9873
GIẢI SÁU 7918 8481 8812
GIẢI BẢY 549
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 0 2 8 9
1 2 3 8
2  
3 7
4 5 9
5 8
6 3
7 3
8 1 6
9 3 8 9
Đầu
Đuôi
0 0
8 1
0 1 2
1 6 7 9 3
  4
4 5
8 6
3 7
0 1 5 9 8
0 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 04/08/2017

ĐẶC BIỆT 478967
GIẢI NHẤT 36559
GIẢI NHÌ 73993
GIẢI BA 35599 03126
GIẢI TƯ 11484 68391 34015
57309 08918 65522 81892
GIẢI NĂM 6550
GIẢI SÁU 0129 7995 9890
GIẢI BẢY 354
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 9
1 4 5 8
2 2 6 9
3  
4  
5 0 4 9
6 7
7  
8 4
9 0 1 2 3 5 9
Đầu
Đuôi
5 9 0
9 1
2 9 2
9 3
1 5 8 4
1 9 5
2 6
6 7
1 8
0 2 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 28/07/2017

ĐẶC BIỆT 014294
GIẢI NHẤT 43082
GIẢI NHÌ 31712
GIẢI BA 93381 74173
GIẢI TƯ 83599 76675 67633
61754 56634 64078 78497
GIẢI NĂM 0982
GIẢI SÁU 5405 3147 7413
GIẢI BẢY 689
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 5
1 2 3
2  
3 3 4
4 7
5 4
6  
7 3 5 8
8 1 2 2 9
9 4 5 7 9
Đầu
Đuôi
  0
8 1
1 8 8 2
1 3 7 3
3 5 9 4
0 7 9 5
  6
4 9 7
7 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785