Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTV-Kết quả xổ số XSTV hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Trà Vinh 18/08/2017

ĐẶC BIỆT 745751
GIẢI NHẤT 88792
GIẢI NHÌ 51930
GIẢI BA 39870 01579
GIẢI TƯ 46634 48177 82740
25793 25024 17997 91586
GIẢI NĂM 7078
GIẢI SÁU 1424 3345 6506
GIẢI BẢY 404
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 4 6
1  
2 4 4
3 0 4
4 0 5
5 1
6  
7 0 7 8 9
8 6
9 2 3 3 7
Đầu
Đuôi
3 4 7 0
5 1
9 2
9 9 3
0 2 2 3 4
4 5
0 8 6
7 9 7
7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 11/08/2017

ĐẶC BIỆT 606742
GIẢI NHẤT 91147
GIẢI NHÌ 15508
GIẢI BA 94264 05263
GIẢI TƯ 59825 06838 67451
66381 22609 79056 77155
GIẢI NĂM 1626
GIẢI SÁU 2848 7736 4885
GIẢI BẢY 932
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 8 9
1  
2 5 6
3 2 6 6 8
4 2 7 8
5 1 5 6
6 3 4
7  
8 1 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
5 8 1
3 4 2
6 3
6 4
2 5 8 5
2 3 3 5 6
4 7
0 3 4 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 04/08/2017

ĐẶC BIỆT 401496
GIẢI NHẤT 16951
GIẢI NHÌ 40330
GIẢI BA 86963 56711
GIẢI TƯ 89746 91149 18226
31095 85467 77783 03853
GIẢI NĂM 4030
GIẢI SÁU 8451 2386 2521
GIẢI BẢY 765
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2 1 6
3 0 0
4 6 9
5 1 1 3
6 3 5 7 9
7  
8 3 6
9 5 6
Đầu
Đuôi
3 3 0
1 2 5 5 1
  2
5 6 8 3
  4
6 9 5
2 4 8 9 6
6 7
  8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 28/07/2017

ĐẶC BIỆT 156541
GIẢI NHẤT 85773
GIẢI NHÌ 43960
GIẢI BA 98756 00502
GIẢI TƯ 70472 27146 37778
38145 09981 82517 97514
GIẢI NĂM 5715
GIẢI SÁU 9214 0104 3326
GIẢI BẢY 680
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 2 4
1 4 4 5 7
2 6
3  
4 1 5 6
5 5 6
6 0
7 2 3 8
8 0 1
9  
Đầu
Đuôi
6 8 0
4 8 1
0 7 2
7 3
0 1 1 4
1 4 5 5
2 4 5 6
1 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785