Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTV-Kết quả xổ số XSTV hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Trà Vinh 20/10/2017

ĐẶC BIỆT 142177
GIẢI NHẤT 41349
GIẢI NHÌ 11800
GIẢI BA 49097 42858
GIẢI TƯ 94338 84945 58646
96453 38898 21965 69328
GIẢI NĂM 5205
GIẢI SÁU 9247 1618 9627
GIẢI BẢY 924
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 0 5 8
1 8
2 4 7 8
3 8
4 5 6 7 9
5 3 8
6 5
7 7
8  
9 7 8
Đầu
Đuôi
0 0
  1
  2
5 3
2 4
0 4 6 5
4 6
2 4 7 9 7
0 1 2 3 5 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 051890
GIẢI NHẤT 89092
GIẢI NHÌ 27029
GIẢI BA 75382 58843
GIẢI TƯ 70320 75946 60563
41530 22617 70337 64667
GIẢI NĂM 4415
GIẢI SÁU 8804 6373 3949
GIẢI BẢY 605
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 5 7
2 0 9
3 0 7
4 3 6 9
5  
6 0 3 7
7 3
8 2
9 0 2
Đầu
Đuôi
2 3 6 9 0
  1
8 9 2
4 6 7 3
0 4
0 1 5
4 6
1 3 6 7
  8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 728073
GIẢI NHẤT 67869
GIẢI NHÌ 93417
GIẢI BA 85620 11392
GIẢI TƯ 08359 18533 11648
92702 75561 53278 37891
GIẢI NĂM 7355
GIẢI SÁU 6899 3804 6992
GIẢI BẢY 604
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 2 4 4
1 7
2 0
3 3 6
4 8
5 5 9
6 1 9
7 3 8
8  
9 1 2 2 9
Đầu
Đuôi
2 0
6 9 1
0 9 9 2
3 7 3
0 0 4
5 5
3 6
1 7
4 7 8
5 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 346008
GIẢI NHẤT 46023
GIẢI NHÌ 06132
GIẢI BA 79112 94035
GIẢI TƯ 27679 11588 59858
97814 39441 22635 20438
GIẢI NĂM 0402
GIẢI SÁU 3519 4839 7910
GIẢI BẢY 550
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 0 2 4 9
2 3 8
3 2 5 5 8 9
4 1
5 0 8
6  
7 9
8 8
9  
Đầu
Đuôi
1 5 0
4 1
0 1 3 2
2 3
1 4
3 3 5
  6
  7
0 2 3 5 8 8
1 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785