Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQTV-Kết quả xổ số XSTV hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Trà Vinh 15/12/2017

ĐẶC BIỆT 431586
GIẢI NHẤT 99652
GIẢI NHÌ 35677
GIẢI BA 65797 17996
GIẢI TƯ 47893 57187 24526
74928 61512 00176 53458
GIẢI NĂM 9552
GIẢI SÁU 7587 1928 3822
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1
1 2
2 2 6 8 8
3  
4  
5 2 2 8
6 4
7 6 7
8 6 7 7
9 3 6 7
Đầu
Đuôi
  0
0 1
1 2 5 5 2
9 3
6 4
  5
2 7 8 9 6
7 8 8 9 7
2 2 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 08/12/2017

ĐẶC BIỆT 241971
GIẢI NHẤT 22338
GIẢI NHÌ 65935
GIẢI BA 31949 26494
GIẢI TƯ 34506 93001 00987
09190 47181 96824 47153
GIẢI NĂM 8056
GIẢI SÁU 6522 1900 6596
GIẢI BẢY 357
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 0 1 6
1  
2 2 4
3 5 8
4 0 9
5 3 6 7
6  
7 1
8 1 7
9 0 4 6
Đầu
Đuôi
0 4 9 0
0 7 8 1
2 2
5 3
2 9 4
3 5
0 5 9 6
5 8 7
3 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 01/12/2017

ĐẶC BIỆT 655544
GIẢI NHẤT 69427
GIẢI NHÌ 36485
GIẢI BA 35321 31155
GIẢI TƯ 31530 88277 70124
15718 06363 51983 63671
GIẢI NĂM 0078
GIẢI SÁU 3044 7167 8728
GIẢI BẢY 184
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0  
1 8
2 1 4 7 8
3 0
4 4 4
5 5
6 3 7 9
7 1 7 8
8 3 4 5
9  
Đầu
Đuôi
3 0
2 7 1
  2
6 8 3
2 4 4 8 4
5 8 5
  6
2 6 7 7
1 2 7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 24/11/2017

ĐẶC BIỆT 930125
GIẢI NHẤT 77551
GIẢI NHÌ 97779
GIẢI BA 60964 56988
GIẢI TƯ 11857 01604 04390
71793 04507 29585 65070
GIẢI NĂM 4598
GIẢI SÁU 5272 9623 4829
GIẢI BẢY 127
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 4 7
1  
2 3 5 7 9
3  
4  
5 1 4 7
6 4
7 0 2 9
8 5 8
9 0 3 8
Đầu
Đuôi
7 9 0
5 1
7 2
2 9 3
0 5 6 4
2 8 5
  6
0 2 5 7
8 9 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 943050
GIẢI NHẤT 62673
GIẢI NHÌ 34878
GIẢI BA 09631 98950
GIẢI TƯ 90775 53198 18276
98329 19560 74418 27707
GIẢI NĂM 4065
GIẢI SÁU 1054 7254 8096
GIẢI BẢY 438
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 7
1 8
2 9
3 1 8
4  
5 0 0 4 4
6 0 5
7 2 3 5 6 8
8  
9 6 8
Đầu
Đuôi
5 5 6 0
3 1
7 2
7 3
5 5 4
6 7 5
7 9 6
0 7
1 3 7 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785