Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTV-Kết quả xổ số XSTV hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Trà Vinh 20/04/2018

ĐẶC BIỆT 234284
GIẢI NHẤT 17707
GIẢI NHÌ 93440
GIẢI BA 20154 35708
GIẢI TƯ 36305 70160 50818
93192 59392 37026 15359
GIẢI NĂM 6234
GIẢI SÁU 6784 1601 7004
GIẢI BẢY 791
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 1 4 5 7 8
1 8
2 6
3 4
4 0
5 4 9
6 0
7 1
8 4 4
9 1 2 2
Đầu
Đuôi
4 6 0
0 7 9 1
9 9 2
  3
0 3 5 8 8 4
0 5
2 6
0 7
0 1 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 13/04/2018

ĐẶC BIỆT 599354
GIẢI NHẤT 06957
GIẢI NHÌ 14906
GIẢI BA 87568 00914
GIẢI TƯ 61742 76277 19082
38180 33230 56831 53940
GIẢI NĂM 2403
GIẢI SÁU 9497 8244 1393
GIẢI BẢY 542
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 4
2 6
3 0 1
4 0 2 2 4
5 4 7
6 8
7 7
8 0 2
9 3 7
Đầu
Đuôi
3 4 8 0
3 1
4 4 8 2
0 9 3
1 4 5 4
  5
0 2 6
5 7 9 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 06/04/2018

ĐẶC BIỆT 298011
GIẢI NHẤT 54375
GIẢI NHÌ 40529
GIẢI BA 35270 24478
GIẢI TƯ 44152 53954 39971
76638 40513 13344 78913
GIẢI NĂM 7569
GIẢI SÁU 8311 6997 8464
GIẢI BẢY 755
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0  
1 1 1 3 3
2 9
3 8
4 4 9
5 2 4 5
6 4 9
7 0 1 5 8
8  
9 7
Đầu
Đuôi
7 0
1 1 7 1
5 2
1 1 3
4 5 6 4
5 7 5
  6
9 7
3 7 8
2 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 30/03/2018

ĐẶC BIỆT 653002
GIẢI NHẤT 40318
GIẢI NHÌ 78718
GIẢI BA 89478 79685
GIẢI TƯ 57176 56549 78316
12167 43054 04870 10401
GIẢI NĂM 2094
GIẢI SÁU 9808 6454 4433
GIẢI BẢY 450
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 1 2 8
1 6 8 8
2  
3 3 7
4 9
5 0 4 4
6 7
7 0 6 8
8 5
9 4
Đầu
Đuôi
5 7 0
0 1
0 2
3 3
5 5 9 4
8 5
1 7 6
3 6 7
0 1 1 7 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785