Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTV-Kết quả xổ số XSTV hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Trà Vinh 22/06/2018

ĐẶC BIỆT 976508
GIẢI NHẤT 44515
GIẢI NHÌ 09589
GIẢI BA 32568 66031
GIẢI TƯ 53095 04688 41943
47824 85948 61229 00876
GIẢI NĂM 2963
GIẢI SÁU 4316 2759 7737
GIẢI BẢY 638
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 8
1 5 6
2 4 9
3 1 7 8
4 3 8
5 9
6 3 3 8
7 6
8 8 9
9 5
Đầu
Đuôi
  0
3 1
  2
4 6 6 3
2 4
1 9 5
1 7 6
3 7
0 3 4 6 8 8
2 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 15/06/2018

ĐẶC BIỆT 134177
GIẢI NHẤT 89222
GIẢI NHÌ 88409
GIẢI BA 61096 22467
GIẢI TƯ 51469 91170 22198
61333 93361 26267 06092
GIẢI NĂM 9686
GIẢI SÁU 1394 4109 4831
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2 2
3 1 3
4  
5 1
6 1 7 7 9
7 0 7
8 6
9 2 3 4 6 8
Đầu
Đuôi
7 0
3 5 6 1
2 9 2
3 9 3
9 4
  5
8 9 6
6 6 7 7
9 8
0 0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 08/06/2018

ĐẶC BIỆT 256912
GIẢI NHẤT 31861
GIẢI NHÌ 60030
GIẢI BA 41549 83840
GIẢI TƯ 32047 06563 48612
42505 96522 47863 52970
GIẢI NĂM 8891
GIẢI SÁU 2800 6838 4472
GIẢI BẢY 828
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 5
1 2 2
2 2 8
3 0 8
4 0 7 9
5 3
6 1 3 3
7 0 2
8  
9 1
Đầu
Đuôi
0 3 4 7 0
6 9 1
1 1 2 7 2
5 6 6 3
  4
0 5
  6
4 7
2 3 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 01/06/2018

ĐẶC BIỆT 682264
GIẢI NHẤT 18597
GIẢI NHÌ 82978
GIẢI BA 43711 46392
GIẢI TƯ 97916 91029 08753
35279 17074 33611 38500
GIẢI NĂM 4760
GIẢI SÁU 4838 5243 4169
GIẢI BẢY 840
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 0
1 1 1 6
2 9
3 8
4 0 3
5 3
6 0 4 9
7 4 6 8 9
8  
9 2 7
Đầu
Đuôi
0 4 6 0
1 1 1
9 2
4 5 3
6 7 4
  5
1 7 6
9 7
3 7 8
2 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 25/05/2018

ĐẶC BIỆT 277784
GIẢI NHẤT 27914
GIẢI NHÌ 54319
GIẢI BA 03808 43454
GIẢI TƯ 15207 38079 95421
44928 39125 01437 74905
GIẢI NĂM 8228
GIẢI SÁU 6133 9816 4274
GIẢI BẢY 024
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 5 7 8
1 4 5 6 9
2 1 4 5 8 8
3 3 7
4  
5 4
6  
7 4 9
8 4
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 1
  2
3 3
1 2 5 7 8 4
0 1 2 5
1 6
0 3 7
0 2 2 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785