Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTG-Kết quả xổ số XSTG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Tiền Giang 17/06/2018

ĐẶC BIỆT 665869
GIẢI NHẤT 43917
GIẢI NHÌ 91023
GIẢI BA 30432 62046
GIẢI TƯ 96743 25688 84255
48124 87221 28548 07316
GIẢI NĂM 4872
GIẢI SÁU 7578 5736 4715
GIẢI BẢY 300
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 0
1 5 6 7
2 1 3 4
3 2 6
4 3 5 6 8
5 5
6 9
7 2 8
8 8
9  
Đầu
Đuôi
0 0
2 1
3 7 2
2 4 3
2 4
1 4 5 5
1 3 4 6
1 7
4 7 8 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 10/06/2018

ĐẶC BIỆT 587315
GIẢI NHẤT 93153
GIẢI NHÌ 12038
GIẢI BA 35376 24081
GIẢI TƯ 00891 43430 61736
06538 09011 32106 61293
GIẢI NĂM 2503
GIẢI SÁU 8196 7201 3397
GIẢI BẢY 185
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 1 3 6
1 1 5
2  
3 0 6 8 8
4  
5 3
6 4
7 6
8 1 5
9 1 3 6 7
Đầu
Đuôi
3 0
0 1 8 9 1
  2
0 5 9 3
6 4
1 8 5
0 3 7 9 6
9 7
3 3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 03/06/2018

ĐẶC BIỆT 753447
GIẢI NHẤT 05651
GIẢI NHÌ 55662
GIẢI BA 66571 63742
GIẢI TƯ 83935 35909 80274
71281 65036 19809 61936
GIẢI NĂM 9080
GIẢI SÁU 2468 2383 3824
GIẢI BẢY 256
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7 9 9
1  
2 4
3 5 6 6
4 2 7
5 1 6
6 2 8
7 1 4
8 0 1 3
9  
Đầu
Đuôi
8 0
5 7 8 1
4 6 2
8 3
2 7 4
3 5
3 3 5 6
0 4 7
6 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 27/05/2018

ĐẶC BIỆT 799397
GIẢI NHẤT 46245
GIẢI NHÌ 33967
GIẢI BA 97760 51079
GIẢI TƯ 89160 68442 72256
14522 73416 52382 12042
GIẢI NĂM 1624
GIẢI SÁU 2357 4759 5377
GIẢI BẢY 997
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 2 4
3  
4 2 2 5
5 3 6 7 9
6 0 0 7
7 7 9
8 2
9 7 7
Đầu
Đuôi
6 6 0
  1
2 4 4 8 2
5 3
2 4
4 5
1 5 6
5 6 7 9 9 7
  8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785