Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQTG-Kết quả xổ số XSTG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Tiền Giang 17/12/2017

ĐẶC BIỆT 344639
GIẢI NHẤT 32472
GIẢI NHÌ 54508
GIẢI BA 90595 22677
GIẢI TƯ 63001 14986 22950
43587 87996 39126 13382
GIẢI NĂM 3944
GIẢI SÁU 4397 7814 8648
GIẢI BẢY 439
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 4
2 6
3 9 9
4 4 4 8
5 0
6  
7 2 7
8 2 6 7
9 5 6 7
Đầu
Đuôi
5 0
0 1
7 8 2
  3
1 4 4 4
9 5
2 8 9 6
7 8 9 7
0 4 8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 10/12/2017

ĐẶC BIỆT 733861
GIẢI NHẤT 46671
GIẢI NHÌ 20993
GIẢI BA 39700 83550
GIẢI TƯ 03391 13944 67967
85319 22803 12848 32613
GIẢI NĂM 8243
GIẢI SÁU 9089 6333 3289
GIẢI BẢY 787
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 3 9
2  
3 3
4 3 4 8
5 0 0
6 1 7
7 1
8 7 9 9
9 1 3
Đầu
Đuôi
0 5 5 0
6 7 9 1
  2
0 1 3 4 9 3
4 4
  5
  6
6 8 7
4 8
1 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 03/12/2017

ĐẶC BIỆT 797229
GIẢI NHẤT 32114
GIẢI NHÌ 69965
GIẢI BA 39301 34502
GIẢI TƯ 25160 61076 72923
36732 31787 63128 69487
GIẢI NĂM 7424
GIẢI SÁU 3138 7482 7247
GIẢI BẢY 120
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 4
2 0 3 4 8 9
3 0 2 8
4 7
5  
6 0 5
7 6
8 2 7 7
9  
Đầu
Đuôi
2 3 6 0
0 1
0 3 8 2
2 3
1 2 4
6 5
7 6
4 8 8 7
2 3 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 26/11/2017

ĐẶC BIỆT 386902
GIẢI NHẤT 49600
GIẢI NHÌ 23284
GIẢI BA 16854 24227
GIẢI TƯ 08917 66920 58173
20736 00814 79283 52075
GIẢI NĂM 5345
GIẢI SÁU 4777 0192 9394
GIẢI BẢY 666
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 4 7
2 0 7
3 6
4 5
5 3 4
6 6
7 3 5 7
8 3 4
9 2 4
Đầu
Đuôi
0 2 0
  1
0 9 2
5 7 8 3
1 5 8 9 4
4 7 5
3 6 6
1 2 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785

KQXS Tiền Giang 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 092743
GIẢI NHẤT 99578
GIẢI NHÌ 09593
GIẢI BA 93933 17703
GIẢI TƯ 04433 62172 47622
95029 80836 15012 30888
GIẢI NĂM 8909
GIẢI SÁU 0056 5702 5216
GIẢI BẢY 986
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 2 3 9
1 2 6
2 0 2 9
3 3 3 6
4 3
5 6
6  
7 2 8
8 6 8
9 3
Đầu
Đuôi
2 0
  1
0 1 2 7 2
0 3 3 4 9 3
  4
  5
1 3 5 8 6
  7
7 8 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TG gửi 8785