Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTTH-Kết quả xổ số XSTTH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS ThừaThiênHuế 23/04/2018

ĐẶC BIỆT 788174
GIẢI NHẤT 49006
GIẢI NHÌ 80660
GIẢI BA 49886 31253
GIẢI TƯ 61361 13098 16325
31468 93024 59953 80867
GIẢI NĂM 3887
GIẢI SÁU 5668 0545 8101
GIẢI BẢY 053
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 1 6
1  
2 4 5 8
3  
4 5
5 3 3 3
6 0 1 7 8 8
7 4
8 6 7
9 8
Đầu
Đuôi
6 0
0 6 1
  2
5 5 5 3
2 7 4
2 4 5
0 8 6
6 8 7
2 6 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 16/04/2018

ĐẶC BIỆT 330998
GIẢI NHẤT 48786
GIẢI NHÌ 68037
GIẢI BA 48266 76028
GIẢI TƯ 62268 24914 19311
09737 76271 12165 99047
GIẢI NĂM 3974
GIẢI SÁU 6653 6865 7540
GIẢI BẢY 797
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4
2 8
3 7 7
4 0 7
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4
8 6
9 1 7 8
Đầu
Đuôi
4 0
1 7 9 1
  2
5 3
1 7 4
6 6 5
6 8 6
3 3 4 9 7
2 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 09/04/2018

ĐẶC BIỆT 615602
GIẢI NHẤT 52209
GIẢI NHÌ 44979
GIẢI BA 21850 74608
GIẢI TƯ 29156 91438 37248
71501 28036 06657 63235
GIẢI NĂM 2907
GIẢI SÁU 8484 1366 4520
GIẢI BẢY 037
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 1 2 7 8 9
1  
2 0
3 5 6 7 8
4 8
5 0 6 7
6 3 6
7 9
8 4
9  
Đầu
Đuôi
2 5 0
0 1
0 2
6 3
8 4
3 5
3 5 6 6
0 3 5 7
0 3 4 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 02/04/2018

ĐẶC BIỆT 676810
GIẢI NHẤT 82670
GIẢI NHÌ 22833
GIẢI BA 95321 12744
GIẢI TƯ 33529 74436 86188
91800 27835 69893 44051
GIẢI NĂM 9093
GIẢI SÁU 4212 8258 7226
GIẢI BẢY 798
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 2
2 1 6 9
3 3 5 6
4 4
5 1 8
6  
7 0
8 3 8
9 3 3 8
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
2 5 1
1 2
3 8 9 9 3
4 4
3 5
2 3 6
  7
5 8 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 26/03/2018

ĐẶC BIỆT 826089
GIẢI NHẤT 07256
GIẢI NHÌ 66959
GIẢI BA 24559 08261
GIẢI TƯ 63303 48306 92951
07379 56577 68405 71166
GIẢI NĂM 7023
GIẢI SÁU 5327 6528 5737
GIẢI BẢY 784
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 3 5 6
1  
2 3 7 8
3 7
4 0
5 1 6 9 9
6 1 6
7 7 9
8 4 9
9  
Đầu
Đuôi
4 0
5 6 1
  2
0 2 3
8 4
0 5
0 5 6 6
2 3 7 7
2 8
5 5 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785