Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTTH-Kết quả xổ số XSTTH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS ThừaThiênHuế 21/05/2018

ĐẶC BIỆT 941862
GIẢI NHẤT 59607
GIẢI NHÌ 93336
GIẢI BA 44166 71061
GIẢI TƯ 97802 65815 97190
51011 41340 21976 82154
GIẢI NĂM 6997
GIẢI SÁU 2750 9424 4916
GIẢI BẢY 913
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 1 3 5 6
2 4
3 3 6
4 0
5 0 4
6 1 2 6
7 6
8  
9 0 7
Đầu
Đuôi
4 5 9 0
1 6 1
0 6 2
1 3 3
2 5 4
1 5
1 3 6 7 6
0 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 14/05/2018

ĐẶC BIỆT 028901
GIẢI NHẤT 64424
GIẢI NHÌ 10423
GIẢI BA 97016 66412
GIẢI TƯ 10618 81151 77310
55126 24834 45559 36947
GIẢI NĂM 5652
GIẢI SÁU 0630 2424 5600
GIẢI BẢY 741
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 0 2 6 8
2 3 4 4 6
3 0 4
4 1 7
5 1 2 3 9
6  
7  
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 1 3 0
0 4 5 1
1 5 2
2 5 3
2 2 3 4
  5
1 2 6
4 7
1 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 07/05/2018

ĐẶC BIỆT 771005
GIẢI NHẤT 77258
GIẢI NHÌ 37212
GIẢI BA 04115 40418
GIẢI TƯ 26721 26725 64372
40228 32554 15275 36736
GIẢI NĂM 6713
GIẢI SÁU 4784 7019 8236
GIẢI BẢY 967
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 5
1 2 3 5 8 9
2 1 5 8
3 6 6
4 9
5 4 8
6 7
7 2 5
8 4
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 1
1 7 2
1 3
5 8 4
0 1 2 7 5
3 3 6
6 7
1 2 5 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 30/04/2018

ĐẶC BIỆT 035503
GIẢI NHẤT 28616
GIẢI NHÌ 62254
GIẢI BA 54523 99238
GIẢI TƯ 98830 81194 25656
50761 77861 98957 28029
GIẢI NĂM 3391
GIẢI SÁU 3516 7519 9516
GIẢI BẢY 302
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0 2 3
1 6 6 6 9
2 3 9
3 0 8
4  
5 4 6 7
6 1 1
7 3
8  
9 1 4
Đầu
Đuôi
3 0
6 6 9 1
0 2
0 2 7 3
5 9 4
  5
1 1 1 5 6
5 7
3 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785