Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTN-Kết quả xổ số XSTN hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Tây Ninh 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 421040
GIẢI NHẤT 65194
GIẢI NHÌ 10575
GIẢI BA 03846 17519
GIẢI TƯ 34960 78834 95441
85266 20985 84915 73247
GIẢI NĂM 9116
GIẢI SÁU 2516 2358 0710
GIẢI BẢY 023
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5 6 6 9
2 3
3 4
4 0 1 6 7 8
5 8
6 0 6
7 5
8 5
9 4
Đầu
Đuôi
1 4 6 0
4 1
  2
2 3
3 9 4
1 7 8 5
1 1 4 6 6
4 7
4 5 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 12/10/2017

ĐẶC BIỆT 935598
GIẢI NHẤT 66005
GIẢI NHÌ 87952
GIẢI BA 06497 68975
GIẢI TƯ 53614 85808 33217
89275 89980 93231 11937
GIẢI NĂM 2006
GIẢI SÁU 5288 7909 2375
GIẢI BẢY 474
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 5 6 8 9
1 4 7
2  
3 1 7 7
4  
5 2
6  
7 4 5 5 5
8 0 8
9 7 8
Đầu
Đuôi
8 0
3 1
5 2
  3
1 7 4
0 7 7 7 5
0 6
1 3 3 9 7
0 8 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 05/10/2017

ĐẶC BIỆT 794569
GIẢI NHẤT 31979
GIẢI NHÌ 86472
GIẢI BA 12422 08396
GIẢI TƯ 61074 00499 26414
23308 48935 64709 95235
GIẢI NĂM 0885
GIẢI SÁU 0632 7233 9318
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 8 9
1 4 8
2 2
3 2 3 5 5
4  
5  
6 9
7 2 4 7 9
8 5
9 6 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 2 3 7 2
3 3
1 7 4
3 3 8 5
9 6
7 7
0 1 8
0 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 28/09/2017

ĐẶC BIỆT 529751
GIẢI NHẤT 59034
GIẢI NHÌ 96347
GIẢI BA 52943 08621
GIẢI TƯ 17185 08808 50550
23849 55468 48292 70858
GIẢI NĂM 9687
GIẢI SÁU 9897 2637 8283
GIẢI BẢY 518
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 8
1 8
2 1
3 2 4 7
4 3 7 9
5 0 1 8
6 8
7  
8 3 5 7
9 2 7
Đầu
Đuôi
5 0
2 5 1
3 9 2
4 8 3
3 4
8 5
  6
3 4 8 9 7
0 1 5 6 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785