Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQTN-Kết quả xổ số XSTN hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Tây Ninh 17/08/2017

ĐẶC BIỆT 129617
GIẢI NHẤT 06026
GIẢI NHÌ 35861
GIẢI BA 49932 26647
GIẢI TƯ 42587 96925 94104
81147 66998 38403 43016
GIẢI NĂM 7507
GIẢI SÁU 1611 1896 5000
GIẢI BẢY 251
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 4 7
1 1 6 7
2 5 6
3 2
4 7 7
5 1
6 1
7  
8 7
9 6 8
Đầu
Đuôi
0 0 0
1 5 6 1
3 2
0 3
0 4
2 5
1 2 9 6
0 1 4 4 8 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 10/08/2017

ĐẶC BIỆT 941849
GIẢI NHẤT 52431
GIẢI NHÌ 51127
GIẢI BA 86084 87851
GIẢI TƯ 85768 32220 33771
76664 88759 82008 56183
GIẢI NĂM 6724
GIẢI SÁU 1323 2318 6957
GIẢI BẢY 068
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 8
1 8
2 0 3 4 7
3 1 7
4 9
5 1 7 9
6 4 8 8
7 1
8 3 4
9  
Đầu
Đuôi
2 0
3 5 7 1
  2
2 8 3
2 6 8 4
  5
  6
2 3 5 7
0 1 6 6 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 03/08/2017

ĐẶC BIỆT 069871
GIẢI NHẤT 30980
GIẢI NHÌ 64863
GIẢI BA 05240 18638
GIẢI TƯ 27412 30990 26224
62214 77095 42999 11245
GIẢI NĂM 3413
GIẢI SÁU 9935 8825 6920
GIẢI BẢY 293
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0  
1 2 3 4
2 0 4 5
3 5 8 8
4 0 5
5  
6 3
7 1
8 0
9 0 3 5 9
Đầu
Đuôi
2 4 8 9 0
7 1
1 2
1 6 9 3
1 2 4
2 3 4 9 5
  6
  7
3 3 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 27/07/2017

ĐẶC BIỆT 614826
GIẢI NHẤT 38028
GIẢI NHÌ 81734
GIẢI BA 49465 19749
GIẢI TƯ 12661 06312 35311
35507 34391 72717 41272
GIẢI NĂM 1110
GIẢI SÁU 0557 4112 6342
GIẢI BẢY 849
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 1 2 2 7
2 6 8
3 4
4 2 9 9
5 7
6 1 5
7 2
8 3
9 1
Đầu
Đuôi
1 0
1 6 9 1
1 1 4 7 2
8 3
3 4
6 5
2 6
0 1 5 7
2 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785