Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQST-Kết quả xổ số XSST hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Sóc Trăng 18/04/2018

ĐẶC BIỆT 018989
GIẢI NHẤT 65664
GIẢI NHÌ 14549
GIẢI BA 57816 91749
GIẢI TƯ 07563 07780 63533
68095 96755 67372 28948
GIẢI NĂM 5431
GIẢI SÁU 7707 6149 0096
GIẢI BẢY 204
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 6
2 2
3 1 3
4 8 9 9 9
5 5
6 3 4
7 2
8 0 9
9 5 6
Đầu
Đuôi
8 0
3 1
2 7 2
3 6 3
0 6 4
5 9 5
1 9 6
0 7
4 8
4 4 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 11/04/2018

ĐẶC BIỆT 250109
GIẢI NHẤT 06202
GIẢI NHÌ 64466
GIẢI BA 96958 72280
GIẢI TƯ 38027 71535 87517
74582 69639 86225 76782
GIẢI NĂM 6681
GIẢI SÁU 9112 1386 0040
GIẢI BẢY 316
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 2 6 7
2 5 7
3 5 9
4 0
5 8
6 6
7  
8 0 1 1 2 2 6
9  
Đầu
Đuôi
4 8 0
8 8 1
0 1 8 8 2
  3
  4
2 3 5
1 6 8 6
1 2 7
5 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 04/04/2018

ĐẶC BIỆT 391989
GIẢI NHẤT 63168
GIẢI NHÌ 88979
GIẢI BA 19074 70397
GIẢI TƯ 38834 63932 75415
08608 69814 57620 10719
GIẢI NĂM 1653
GIẢI SÁU 8445 5884 6618
GIẢI BẢY 543
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 8
1 4 5 8 9
2 0
3 2 4
4 3 5
5 3 3
6 8
7 4 9
8 4 9
9 7
Đầu
Đuôi
2 0
  1
3 2
4 5 5 3
1 3 7 8 4
1 4 5
  6
9 7
0 1 6 8
1 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 28/03/2018

ĐẶC BIỆT 404486
GIẢI NHẤT 84436
GIẢI NHÌ 85258
GIẢI BA 57131 46731
GIẢI TƯ 41183 54523 86358
56085 36618 52657 19256
GIẢI NĂM 3091
GIẢI SÁU 2447 4680 9969
GIẢI BẢY 684
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0  
1 8
2 3
3 1 1 6
4 7
5 6 7 8 8
6 9 9
7  
8 0 3 4 5 6
9 1
Đầu
Đuôi
8 0
3 3 9 1
  2
2 8 3
8 4
8 5
3 5 8 6
4 5 7
1 5 5 8
6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785