Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQST-Kết quả xổ số XSST hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Sóc Trăng 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 026246
GIẢI NHẤT 16749
GIẢI NHÌ 21265
GIẢI BA 62599 23341
GIẢI TƯ 38995 18380 34951
83752 63779 00491 28269
GIẢI NĂM 6474
GIẢI SÁU 1789 5596 3115
GIẢI BẢY 250
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2  
3  
4 1 6 9
5 0 1 1 2
6 5 9
7 4 9
8 0 9
9 1 5 6 9
Đầu
Đuôi
5 8 0
4 5 5 9 1
5 2
  3
7 4
1 6 9 5
4 9 6
  7
  8
4 6 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 14/02/2018

ĐẶC BIỆT 985427
GIẢI NHẤT 94562
GIẢI NHÌ 65943
GIẢI BA 35837 27202
GIẢI TƯ 53486 03441 55292
03857 49699 92894 32982
GIẢI NĂM 2768
GIẢI SÁU 1697 3315 5441
GIẢI BẢY 659
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 2
1 5 8
2 7
3 7
4 1 1 3
5 7 9
6 2 8
7  
8 2 6
9 2 4 7 9
Đầu
Đuôi
  0
4 4 1
0 6 8 9 2
4 3
9 4
1 5
8 6
2 3 5 9 7
1 6 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 07/02/2018

ĐẶC BIỆT 137269
GIẢI NHẤT 10073
GIẢI NHÌ 03242
GIẢI BA 13661 21661
GIẢI TƯ 98072 64723 34917
88583 92206 84152 85218
GIẢI NĂM 5716
GIẢI SÁU 9525 0291 3881
GIẢI BẢY 308
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 6 7 8
2 3 5
3  
4 2
5 2
6 1 1 1 9
7 2 3
8 1 3
9 1
Đầu
Đuôi
  0
6 6 6 8 9 1
4 5 7 2
2 7 8 3
  4
2 5
0 1 6
1 7
0 1 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 31/01/2018

ĐẶC BIỆT 031138
GIẢI NHẤT 58423
GIẢI NHÌ 39126
GIẢI BA 40973 85079
GIẢI TƯ 61948 64717 12970
47549 39149 44605 10549
GIẢI NĂM 0987
GIẢI SÁU 8972 8081 9701
GIẢI BẢY 888
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 1 5
1 7
2 3 6
3 8
4 3 8 9 9 9
5  
6  
7 0 2 3 9
8 1 7 8
9  
Đầu
Đuôi
7 0
0 8 1
7 2
2 4 7 3
  4
0 5
2 6
1 8 7
3 4 8 8
4 4 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 24/01/2018

ĐẶC BIỆT 917264
GIẢI NHẤT 05949
GIẢI NHÌ 23486
GIẢI BA 85960 68321
GIẢI TƯ 72564 81080 47049
71921 84205 60739 41022
GIẢI NĂM 0726
GIẢI SÁU 9652 9829 0937
GIẢI BẢY 427
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 1 1 2 6 7 9
3 7 9
4 9 9
5 2
6 0 4 4 7
7  
8 0 6
9  
Đầu
Đuôi
6 8 0
2 2 1
2 5 2
  3
6 6 4
0 5
2 8 6
2 3 6 7
  8
2 3 4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785