Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQQT-Kết quả xổ số XSQT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Quảng Trị 17/05/2018

ĐẶC BIỆT 172742
GIẢI NHẤT 97873
GIẢI NHÌ 02119
GIẢI BA 11610 66234
GIẢI TƯ 61804 13593 22981
92617 69655 74344 71732
GIẢI NĂM 4261
GIẢI SÁU 5717 0601 3533
GIẢI BẢY 046
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 0 7 7 9
2  
3 2 3 4
4 2 4 6
5 5
6 1
7 3
8 1 1
9 3
Đầu
Đuôi
1 0
0 6 8 8 1
3 4 2
3 7 9 3
0 3 4 4
5 5
4 6
1 1 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 10/05/2018

ĐẶC BIỆT 601279
GIẢI NHẤT 42905
GIẢI NHÌ 32345
GIẢI BA 20784 53942
GIẢI TƯ 68358 83659 71637
85186 90530 67682 38937
GIẢI NĂM 1612
GIẢI SÁU 4177 2476 5331
GIẢI BẢY 228
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 5
1 2
2 8
3 0 1 5 7 7
4 2 5
5 8 9
6  
7 6 7 9
8 2 4 6
9  
Đầu
Đuôi
3 0
3 1
1 4 8 2
  3
8 4
0 3 4 5
7 8 6
3 3 7 7
2 5 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 03/05/2018

ĐẶC BIỆT 730554
GIẢI NHẤT 94850
GIẢI NHÌ 82951
GIẢI BA 18523 22046
GIẢI TƯ 46166 33657 48827
51271 95029 41997 58610
GIẢI NĂM 0817
GIẢI SÁU 8071 8719 4860
GIẢI BẢY 900
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 7 9
2 3 7 9
3 0
4 6
5 0 1 4 7
6 0 6
7 1 1
8  
9 7
Đầu
Đuôi
0 1 3 5 6 0
5 7 7 1
  2
2 3
5 4
  5
4 6 6
1 2 5 9 7
  8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 26/04/2018

ĐẶC BIỆT 941451
GIẢI NHẤT 05039
GIẢI NHÌ 40302
GIẢI BA 23287 49430
GIẢI TƯ 05736 98702 65952
69395 25876 83362 52261
GIẢI NĂM 6103
GIẢI SÁU 0357 1690 2308
GIẢI BẢY 517
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 2 2 3 8
1 7
2  
3 0 6 9
4  
5 1 2 7
6 1 2 7
7 6
8 7
9 0 5
Đầu
Đuôi
3 9 0
5 6 1
0 0 5 6 2
0 3
  4
9 5
3 7 6
1 5 6 8 7
0 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785