Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQQNI-Kết quả xổ số XSQNI hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Quảng Ngãi 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 471441
GIẢI NHẤT 04063
GIẢI NHÌ 34832
GIẢI BA 32124 01599
GIẢI TƯ 05103 78612 17487
16955 75965 72987 60182
GIẢI NĂM 8636
GIẢI SÁU 3496 3086 5272
GIẢI BẢY 803
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 2
2 4
3 2 6
4 1
5 5
6 3 5
7 2
8 2 6 7 7
9 3 6 9
Đầu
Đuôi
  0
4 1
1 3 7 8 2
0 0 6 9 3
2 4
5 6 5
3 8 9 6
8 8 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 089088
GIẢI NHẤT 47130
GIẢI NHÌ 00851
GIẢI BA 41482 46083
GIẢI TƯ 39412 59815 74940
41228 78995 96547 06691
GIẢI NĂM 4033
GIẢI SÁU 3212 5128 1633
GIẢI BẢY 806
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 2 5
2 8 8
3 0 3 3 8
4 0 7
5 1
6  
7  
8 2 3 8
9 1 5
Đầu
Đuôi
3 4 0
5 9 1
1 1 8 2
3 3 8 3
  4
1 9 5
0 6
4 7
2 2 3 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 345331
GIẢI NHẤT 32209
GIẢI NHÌ 49014
GIẢI BA 82366 24521
GIẢI TƯ 65720 75416 41851
30719 35343 29634 21474
GIẢI NĂM 3440
GIẢI SÁU 8810 8288 3674
GIẢI BẢY 060
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 9
1 0 4 4 6 9
2 0 1
3 1 4
4 0 3
5 1
6 0 6
7 4 4
8 8
9  
Đầu
Đuôi
1 2 4 6 0
2 3 5 1
  2
4 3
1 1 3 7 7 4
  5
1 6 6
  7
8 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 835741
GIẢI NHẤT 57420
GIẢI NHÌ 44630
GIẢI BA 87130 36023
GIẢI TƯ 40847 28658 93271
77025 54491 05995 23207
GIẢI NĂM 1895
GIẢI SÁU 6648 9275 1995
GIẢI BẢY 500
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 0 7
1  
2 0 3 5 9
3 0 0
4 1 7 8
5 8
6  
7 1 5
8  
9 1 5 5 5
Đầu
Đuôi
0 2 3 3 0
4 7 9 1
  2
2 3
  4
2 7 9 9 9 5
  6
0 4 7
4 5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785