Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQQNI-Kết quả xổ số XSQNI hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Quảng Ngãi 16/12/2017

ĐẶC BIỆT 417707
GIẢI NHẤT 59237
GIẢI NHÌ 46285
GIẢI BA 15819 28673
GIẢI TƯ 20349 76110 64403
13226 69888 08603 85340
GIẢI NĂM 1319
GIẢI SÁU 5609 2208 7836
GIẢI BẢY 159
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 3 7 8 9
1 0 9 9
2 6
3 6 7
4 0 9
5 9
6 5
7 3
8 5 8
9  
Đầu
Đuôi
1 4 0
  1
  2
0 0 7 3
  4
6 8 5
2 3 6
0 3 7
0 8 8
0 1 1 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 09/12/2017

ĐẶC BIỆT 820004
GIẢI NHẤT 27076
GIẢI NHÌ 62125
GIẢI BA 13363 12970
GIẢI TƯ 10584 98425 48275
10450 60722 41188 69299
GIẢI NĂM 1193
GIẢI SÁU 1794 2340 1920
GIẢI BẢY 444
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 4
1 8
2 0 2 5 5
3  
4 0 4
5 0
6 3
7 0 5 6
8 4 8
9 3 4 9
Đầu
Đuôi
2 4 5 7 0
  1
2 2
6 9 3
0 4 8 9 4
2 2 7 5
7 6
  7
1 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 02/12/2017

ĐẶC BIỆT 918025
GIẢI NHẤT 18798
GIẢI NHÌ 57956
GIẢI BA 29232 35793
GIẢI TƯ 31925 06940 75457
35755 96595 76366 66211
GIẢI NĂM 3887
GIẢI SÁU 4772 1619 5500
GIẢI BẢY 508
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 1 9
2 5 5
3 2
4 0
5 5 6 7
6 6
7 1 2
8 7
9 3 5 8
Đầu
Đuôi
0 4 0
1 7 1
3 7 2
9 3
  4
2 2 5 9 5
5 6 6
5 8 7
0 9 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 25/11/2017

ĐẶC BIỆT 462193
GIẢI NHẤT 50400
GIẢI NHÌ 95442
GIẢI BA 61051 22187
GIẢI TƯ 94976 91091 86935
34854 08138 53960 89201
GIẢI NĂM 3472
GIẢI SÁU 9987 8551 4386
GIẢI BẢY 945
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 0 1
1  
2  
3 5 8
4 2 5
5 1 1 4
6 0
7 2 6
8 0 6 7 7
9 1 3
Đầu
Đuôi
0 6 8 0
0 5 5 9 1
4 7 2
9 3
5 4
3 4 5
7 8 6
8 8 7
3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 398487
GIẢI NHẤT 43827
GIẢI NHÌ 38461
GIẢI BA 56332 41916
GIẢI TƯ 39752 51062 33063
89375 83765 83205 65310
GIẢI NĂM 5864
GIẢI SÁU 6469 4795 4250
GIẢI BẢY 437
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 6
2 7
3 0 2 7
4  
5 0 2
6 1 2 3 4 5 9
7 5
8 7
9 5
Đầu
Đuôi
1 3 5 0
6 1
3 5 6 2
6 3
6 4
0 6 7 9 5
1 6
2 3 8 7
  8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785