Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQQB-Kết quả xổ số XSQB hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Quảng Bình 17/08/2017

ĐẶC BIỆT 319939
GIẢI NHẤT 20747
GIẢI NHÌ 57454
GIẢI BA 22685 08060
GIẢI TƯ 44628 81764 54129
35755 43071 07956 21625
GIẢI NĂM 6354
GIẢI SÁU 9929 7417 9054
GIẢI BẢY 466
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0  
1 7
2 5 8 9 9
3 9
4 2 7
5 4 4 4 5 6
6 0 4 6
7 1
8 5
9  
Đầu
Đuôi
6 0
7 1
4 2
  3
5 5 5 6 4
2 5 8 5
5 6 6
1 4 7
2 8
2 2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 10/08/2017

ĐẶC BIỆT 417542
GIẢI NHẤT 32106
GIẢI NHÌ 13405
GIẢI BA 63625 73420
GIẢI TƯ 38642 81092 63297
62934 64321 47957 10122
GIẢI NĂM 0125
GIẢI SÁU 7758 3030 2875
GIẢI BẢY 007
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 5 6 7
1  
2 0 1 2 5 5
3 0 4
4 2 2
5 7 8
6  
7 5
8  
9 2 7
Đầu
Đuôi
2 3 0
0 2 1
2 4 4 9 2
  3
3 4
0 2 2 7 5
0 6
0 5 9 7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 03/08/2017

ĐẶC BIỆT 536081
GIẢI NHẤT 56923
GIẢI NHÌ 17238
GIẢI BA 31308 52440
GIẢI TƯ 68188 18293 00985
09353 91304 79104 76674
GIẢI NĂM 4268
GIẢI SÁU 2699 7646 8703
GIẢI BẢY 708
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 3 4 4 8 8
1  
2 3
3 8
4 0 6
5 1 3
6 8
7 4
8 1 5 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
4 0
5 8 1
  2
0 2 5 9 3
0 0 7 4
8 5
4 6
  7
0 0 3 6 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 27/07/2017

ĐẶC BIỆT 344306
GIẢI NHẤT 95707
GIẢI NHÌ 84793
GIẢI BA 93686 63584
GIẢI TƯ 26739 03394 33645
55346 92970 22058 13314
GIẢI NĂM 5231
GIẢI SÁU 5724 5059 8698
GIẢI BẢY 425
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 6 7
1 4
2 4 5
3 1 9
4 5 6
5 8 9
6  
7 0
8 4 6
9 3 4 8
Đầu
Đuôi
0 7 0
3 1
  2
9 3
1 2 8 9 4
2 4 5
0 4 8 6
0 7
5 9 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785