Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQPY-Kết quả xổ số XSPY hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Phú Yên 11/12/2017

ĐẶC BIỆT 066946
GIẢI NHẤT 95441
GIẢI NHÌ 00709
GIẢI BA 46075 22013
GIẢI TƯ 51016 09098 88311
04595 02726 84535 92774
GIẢI NĂM 6173
GIẢI SÁU 3139 5825 3896
GIẢI BẢY 484
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 9
1 1 3 6
2 5 6
3 5 9
4 1 6
5  
6  
7 3 4 5
8 4
9 1 5 6 8
Đầu
Đuôi
  0
1 4 9 1
  2
1 7 3
7 8 4
2 3 7 9 5
1 2 4 9 6
  7
9 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 04/12/2017

ĐẶC BIỆT 300254
GIẢI NHẤT 08451
GIẢI NHÌ 78203
GIẢI BA 92025 61620
GIẢI TƯ 78053 88312 32554
28625 32430 16409 69863
GIẢI NĂM 5021
GIẢI SÁU 7457 8177 8367
GIẢI BẢY 326
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 2 9
2 0 1 5 5 6
3 0
4  
5 1 3 4 4 7
6 3 7
7 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 3 0
2 5 1
1 2
0 5 6 3
5 5 4
2 2 5
2 6
5 6 7 7
  8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 27/11/2017

ĐẶC BIỆT 769941
GIẢI NHẤT 77727
GIẢI NHÌ 31229
GIẢI BA 19192 51411
GIẢI TƯ 17568 18678 10377
25812 31901 34199 88631
GIẢI NĂM 3338
GIẢI SÁU 4891 1337 2778
GIẢI BẢY 226
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 1
1 1 2
2 6 7 9
3 1 7 8
4 1
5  
6 8
7 7 8 8 8
8  
9 1 2 9
Đầu
Đuôi
  0
0 1 3 4 9 1
1 9 2
  3
  4
  5
2 6
2 3 7 7
3 6 7 7 7 8
2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 20/11/2017

ĐẶC BIỆT 589977
GIẢI NHẤT 98983
GIẢI NHÌ 70596
GIẢI BA 47538 76086
GIẢI TƯ 23673 62986 65632
03501 10428 04784 46157
GIẢI NĂM 2583
GIẢI SÁU 8973 6240 0800
GIẢI BẢY 966
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 0 1
1  
2 8
3 2 8
4 0
5 7
6 6
7 3 3 7
8 3 3 4 6 6
9 2 6
Đầu
Đuôi
0 4 0
0 1
3 9 2
7 7 8 8 3
8 4
  5
6 8 8 9 6
5 7 7
2 3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785