Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQNT-Kết quả xổ số XSNT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Ninh Thuận 15/12/2017

ĐẶC BIỆT 514104
GIẢI NHẤT 25097
GIẢI NHÌ 89499
GIẢI BA 56423 40339
GIẢI TƯ 36679 73817 62302
18047 61245 61479 55351
GIẢI NĂM 7770
GIẢI SÁU 7831 6132 9772
GIẢI BẢY 949
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 2 4
1 7
2 3
3 1 2 9
4 5 7 8 9
5 1
6  
7 0 2 9 9
8  
9 7 9
Đầu
Đuôi
7 0
3 5 1
0 3 7 2
2 3
0 4
4 5
  6
1 4 9 7
4 8
3 4 7 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 08/12/2017

ĐẶC BIỆT 368115
GIẢI NHẤT 60453
GIẢI NHÌ 00303
GIẢI BA 69094 17348
GIẢI TƯ 61287 64616 41437
16312 56651 48967 33538
GIẢI NĂM 3417
GIẢI SÁU 1687 9693 2424
GIẢI BẢY 735
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 5 6 7
2 4
3 5 7 8
4 8
5 1 3
6 7
7  
8 7 7 8
9 3 4
Đầu
Đuôi
  0
5 1
1 2
0 5 9 3
2 9 4
1 3 5
1 6
1 3 6 8 8 7
3 4 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 01/12/2017

ĐẶC BIỆT 978036
GIẢI NHẤT 62483
GIẢI NHÌ 25884
GIẢI BA 58462 17907
GIẢI TƯ 60189 85630 91673
79064 46032 34804 90886
GIẢI NĂM 2887
GIẢI SÁU 0899 7614 7624
GIẢI BẢY 132
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 4
2 4 9
3 0 2 2 6
4  
5  
6 2 4
7 3
8 3 4 6 7 9
9 9
Đầu
Đuôi
3 0
  1
3 3 6 2
7 8 3
0 1 2 6 8 4
  5
3 8 6
0 8 7
  8
2 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 24/11/2017

ĐẶC BIỆT 116394
GIẢI NHẤT 41644
GIẢI NHÌ 54801
GIẢI BA 75753 74778
GIẢI TƯ 94298 01798 49319
44228 37928 19760 61073
GIẢI NĂM 7500
GIẢI SÁU 9459 8874 9499
GIẢI BẢY 203
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 0 1 3
1 7 9
2 8 8
3  
4 4
5 3 9
6 0
7 3 4 8
8  
9 4 8 8 9
Đầu
Đuôi
0 6 0
0 1
  2
0 5 7 3
4 7 9 4
  5
  6
1 7
2 2 7 9 9 8
1 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 292381
GIẢI NHẤT 93535
GIẢI NHÌ 82685
GIẢI BA 53955 03126
GIẢI TƯ 36766 64361 98547
48873 14757 64425 68211
GIẢI NĂM 3957
GIẢI SÁU 5277 7981 4012
GIẢI BẢY 613
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 3
2 5 6
3 5
4 7
5 5 7 7
6 1 6 6
7 3 7
8 1 1 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
1 6 8 8 1
1 2
1 7 3
  4
2 3 5 8 5
2 6 6 6
4 5 5 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785