Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQNT-Kết quả xổ số XSNT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Ninh Thuận 22/06/2018

ĐẶC BIỆT 776743
GIẢI NHẤT 33565
GIẢI NHÌ 74663
GIẢI BA 92829 44627
GIẢI TƯ 88735 92070 21793
31303 72446 80580 41249
GIẢI NĂM 8649
GIẢI SÁU 9798 4371 9369
GIẢI BẢY 685
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2 7 9
3 5
4 0 3 6 9 9
5  
6 3 5 9
7 0 1
8 0 5
9 3 8
Đầu
Đuôi
4 7 8 0
7 1
  2
0 4 6 9 3
  4
3 6 8 5
4 6
2 7
9 8
2 4 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 15/06/2018

ĐẶC BIỆT 314700
GIẢI NHẤT 20944
GIẢI NHÌ 97132
GIẢI BA 73664 11813
GIẢI TƯ 94413 04543 80616
40494 07677 07212 13954
GIẢI NĂM 1696
GIẢI SÁU 2743 3815 9748
GIẢI BẢY 090
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 0
1 2 3 3 5 6
2  
3 2
4 3 3 4 8
5 4
6 4
7 7
8  
9 0 4 4 6
Đầu
Đuôi
0 9 0
  1
1 3 2
1 1 4 4 3
4 5 6 9 9 4
1 5
1 9 6
7 7
4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 08/06/2018

ĐẶC BIỆT 680039
GIẢI NHẤT 46242
GIẢI NHÌ 61975
GIẢI BA 71447 75779
GIẢI TƯ 09195 25617 13048
32594 87438 01855 14183
GIẢI NĂM 7510
GIẢI SÁU 1853 1700 3055
GIẢI BẢY 142
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 6 7
2  
3 8 9
4 2 2 7 8
5 3 5 5
6  
7 5 9
8 3
9 4 5
Đầu
Đuôi
0 1 0
  1
4 4 2
5 8 3
9 4
5 5 7 9 5
1 6
1 4 7
3 4 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 01/06/2018

ĐẶC BIỆT 496578
GIẢI NHẤT 37375
GIẢI NHÌ 29752
GIẢI BA 42581 95646
GIẢI TƯ 73952 84701 82089
54750 20186 69153 97271
GIẢI NĂM 2812
GIẢI SÁU 3985 7563 3523
GIẢI BẢY 246
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 1
1 2
2 3
3  
4 6 6
5 0 2 2 3
6 3
7 1 5 8
8 1 4 5 6 9
9  
Đầu
Đuôi
5 0
0 7 8 1
1 5 5 2
2 5 6 3
8 4
7 8 5
4 4 8 6
  7
7 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 25/05/2018

ĐẶC BIỆT 511400
GIẢI NHẤT 48952
GIẢI NHÌ 82518
GIẢI BA 67317 72895
GIẢI TƯ 13262 31766 10137
54466 21724 06376 37035
GIẢI NĂM 3119
GIẢI SÁU 4160 7194 2488
GIẢI BẢY 372
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 0
1 7 8 9
2 4
3 4 5 7
4  
5 2
6 0 2 6 6
7 2 6
8 8
9 4 5
Đầu
Đuôi
0 6 0
  1
5 6 7 2
  3
2 3 9 4
3 9 5
6 6 7 6
1 3 7
1 8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785