Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQNT-Kết quả xổ số XSNT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Ninh Thuận 20/04/2018

ĐẶC BIỆT 407773
GIẢI NHẤT 41877
GIẢI NHÌ 89947
GIẢI BA 21294 24393
GIẢI TƯ 00540 39544 60840
97122 94185 49581 31190
GIẢI NĂM 7806
GIẢI SÁU 7144 7331 1538
GIẢI BẢY 888
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 6
1 7
2 2
3 1 8
4 0 0 4 4 7
5  
6  
7 3 7
8 1 5 8
9 0 3 4
Đầu
Đuôi
4 4 9 0
3 8 1
2 2
7 9 3
4 4 9 4
8 5
0 6
1 4 7 7
3 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 13/04/2018

ĐẶC BIỆT 175677
GIẢI NHẤT 04055
GIẢI NHÌ 55317
GIẢI BA 90102 56292
GIẢI TƯ 32619 59824 24364
23628 93480 52368 20302
GIẢI NĂM 9065
GIẢI SÁU 3748 1640 8041
GIẢI BẢY 637
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 2 2
1 7 9
2 4 8
3 7
4 0 1 2 8
5 5
6 4 5 8
7 7
8 0
9 2
Đầu
Đuôi
4 8 0
4 1
0 0 4 9 2
  3
2 6 4
5 6 5
  6
1 3 7 7
2 4 6 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 06/04/2018

ĐẶC BIỆT 925187
GIẢI NHẤT 71193
GIẢI NHÌ 40572
GIẢI BA 61954 77598
GIẢI TƯ 48602 49063 83123
82562 66772 50665 08419
GIẢI NĂM 1645
GIẢI SÁU 0519 2347 8386
GIẢI BẢY 983
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 2
1 9 9
2 3
3 4
4 5 7
5 4
6 2 3 5
7 2 2
8 3 6 7
9 3 8
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 6 7 7 2
2 6 8 9 3
3 5 4
4 6 5
8 6
4 8 7
9 8
1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 30/03/2018

ĐẶC BIỆT 871647
GIẢI NHẤT 53318
GIẢI NHÌ 24961
GIẢI BA 03457 82289
GIẢI TƯ 30508 20217 63156
96504 64179 32629 62949
GIẢI NĂM 3876
GIẢI SÁU 0022 6143 7663
GIẢI BẢY 297
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 7 8
2 2 9
3  
4 3 7 9
5 6 7
6 1 3
7 6 9
8 8 9
9 7
Đầu
Đuôi
  0
6 1
2 2
4 6 3
0 4
  5
5 7 6
1 4 5 9 7
0 1 8 8
2 4 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785