Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQLA-Kết quả xổ số XSLA hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Long An 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 383727
GIẢI NHẤT 47953
GIẢI NHÌ 86931
GIẢI BA 62077 92095
GIẢI TƯ 79855 54820 85701
07564 14051 79277 64831
GIẢI NĂM 6844
GIẢI SÁU 8859 5096 1276
GIẢI BẢY 826
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 0 4 6 7
3 1 1
4 4
5 1 3 5 9
6 4
7 6 7 7
8  
9 5 6
Đầu
Đuôi
2 0
0 3 3 5 1
  2
5 3
2 4 6 4
5 9 5
2 7 9 6
2 7 7 7
  8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 334195
GIẢI NHẤT 31251
GIẢI NHÌ 42660
GIẢI BA 72062 55603
GIẢI TƯ 36648 07158 48796
41030 04833 90048 84280
GIẢI NĂM 6387
GIẢI SÁU 8882 6592 6016
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 6
2  
3 0 3
4 8 8
5 1 8
6 0 2
7  
8 0 2 7
9 2 2 5 6
Đầu
Đuôi
1 3 6 8 0
5 1
6 8 9 9 2
0 3 3
  4
9 5
1 9 6
8 7
4 4 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 276983
GIẢI NHẤT 82764
GIẢI NHÌ 04434
GIẢI BA 94558 87744
GIẢI TƯ 68615 62169 43225
75531 62637 71924 32524
GIẢI NĂM 1376
GIẢI SÁU 2205 9649 8046
GIẢI BẢY 098
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 5
1 5
2 4 4 5
3 1 4 7
4 4 6 9
5 3 8
6 4 9
7 6
8 3
9 8
Đầu
Đuôi
  0
3 1
  2
5 8 3
2 2 3 4 6 4
0 1 2 5
4 7 6
3 7
5 9 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 866376
GIẢI NHẤT 12304
GIẢI NHÌ 20367
GIẢI BA 41817 06407
GIẢI TƯ 17997 29638 30608
57859 79930 61402 39264
GIẢI NĂM 9712
GIẢI SÁU 5256 4441 6246
GIẢI BẢY 485
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 2 4 7 8
1 2 7
2  
3 0 8 8
4 1 6
5 6 9
6 4 7
7 6
8 5
9 7
Đầu
Đuôi
3 0
4 1
0 1 2
  3
0 6 4
8 5
4 5 7 6
0 1 6 9 7
0 3 3 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785