Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQLA-Kết quả xổ số XSLA hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Long An 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 242726
GIẢI NHẤT 37677
GIẢI NHÌ 69103
GIẢI BA 44441 18453
GIẢI TƯ 17935 39159 01030
96499 27949 98695 23167
GIẢI NĂM 0741
GIẢI SÁU 1666 8172 2787
GIẢI BẢY 821
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 3
1 6
2 1 6
3 0 5
4 1 1 9
5 3 9
6 6 7
7 2 7
8 7
9 5 9
Đầu
Đuôi
3 0
2 4 4 1
7 2
0 5 3
  4
3 9 5
1 2 6 6
6 7 8 7
  8
4 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 715563
GIẢI NHẤT 39421
GIẢI NHÌ 79714
GIẢI BA 90464 13025
GIẢI TƯ 54655 05839 66642
92386 32845 32181 64703
GIẢI NĂM 5039
GIẢI SÁU 0870 8327 3920
GIẢI BẢY 387
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0 3
1 4
2 0 1 5 7
3 9 9
4 2 5
5 5
6 3 4
7 0 7
8 1 6 7
9  
Đầu
Đuôi
2 7 0
2 8 1
4 2
0 6 3
1 6 4
2 4 5 5
8 6
2 7 8 7
  8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 302482
GIẢI NHẤT 33944
GIẢI NHÌ 92362
GIẢI BA 96278 83117
GIẢI TƯ 62260 14540 82363
27075 52081 79034 94995
GIẢI NĂM 7443
GIẢI SÁU 4394 7375 1770
GIẢI BẢY 782
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7
1 7
2  
3 4
4 0 3 4
5  
6 0 2 3
7 0 5 5 8
8 1 2 2
9 4 5
Đầu
Đuôi
4 6 7 0
8 1
6 8 8 2
4 6 3
3 4 9 4
7 7 9 5
  6
0 1 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 373530
GIẢI NHẤT 64829
GIẢI NHÌ 71745
GIẢI BA 32122 85448
GIẢI TƯ 45347 14278 87499
09429 99612 62064 10689
GIẢI NĂM 1378
GIẢI SÁU 8524 0518 0177
GIẢI BẢY 679
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0  
1 2 8
2 2 4 9 9
3 0
4 5 7 8 8
5  
6 4
7 7 8 8 9
8 9
9 9
Đầu
Đuôi
3 0
  1
1 2 2
  3
2 6 4
4 5
  6
4 7 7
1 4 4 7 7 8
2 2 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785