Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQLA-Kết quả xổ số XSLA hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Long An 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 981394
GIẢI NHẤT 60539
GIẢI NHÌ 97596
GIẢI BA 77194 96122
GIẢI TƯ 84593 41033 72913
41734 36332 04477 15456
GIẢI NĂM 9145
GIẢI SÁU 8520 7768 8989
GIẢI BẢY 165
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 0 2
3 1 2 3 4 9
4 5
5 6
6 5 8
7 7
8 9
9 3 4 4 6
Đầu
Đuôi
2 0
3 1
2 3 2
1 3 9 3
3 9 9 4
4 6 5
5 9 6
7 7
6 8
3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 825634
GIẢI NHẤT 05810
GIẢI NHÌ 57576
GIẢI BA 47474 89451
GIẢI TƯ 07284 16249 87462
05199 05823 68801 75366
GIẢI NĂM 9234
GIẢI SÁU 0978 4444 8367
GIẢI BẢY 353
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 1
1 0
2 3
3 4 4
4 4 9
5 1 3
6 2 6 7
7 4 6 8
8 4
9 9
Đầu
Đuôi
1 0
0 0 5 1
6 2
2 5 3
3 3 4 7 8 4
  5
6 7 6
6 7
7 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 675643
GIẢI NHẤT 74099
GIẢI NHÌ 27078
GIẢI BA 83806 87933
GIẢI TƯ 95967 21384 05204
41385 66295 02886 25635
GIẢI NĂM 1481
GIẢI SÁU 7177 6455 9990
GIẢI BẢY 004
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 4 4 6
1  
2  
3 3 5
4 3
5 5
6 7
7 0 7 8
8 1 4 5 6
9 0 5 9
Đầu
Đuôi
7 9 0
8 1
  2
3 4 3
0 0 8 4
3 5 8 9 5
0 8 6
6 7 7
7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 600987
GIẢI NHẤT 44431
GIẢI NHÌ 60797
GIẢI BA 71333 71821
GIẢI TƯ 86733 78331 31730
36495 18923 16181 33373
GIẢI NĂM 6920
GIẢI SÁU 2456 7724 8835
GIẢI BẢY 458
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 0 1 3 4
3 0 1 1 3 3 5
4  
5 6 8
6  
7 3
8 1 7
9 5 7
Đầu
Đuôi
2 3 0
0 2 3 3 8 1
  2
2 3 3 7 3
2 4
3 9 5
5 6
8 9 7
5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785