Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQKT-Kết quả xổ số XSKT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Kon Tum 17/12/2017

ĐẶC BIỆT 868187
GIẢI NHẤT 25345
GIẢI NHÌ 93698
GIẢI BA 93588 32623
GIẢI TƯ 30887 22026 84511
36286 57927 28490 14460
GIẢI NĂM 1410
GIẢI SÁU 8062 3271 2769
GIẢI BẢY 920
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 4
2 0 3 6 7
3  
4 5
5  
6 0 2 9
7 1
8 6 7 7 8
9 0 8
Đầu
Đuôi
1 2 6 9 0
1 7 1
6 2
2 3
1 4
4 5
2 8 6
2 8 8 7
8 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 10/12/2017

ĐẶC BIỆT 186256
GIẢI NHẤT 35871
GIẢI NHÌ 77574
GIẢI BA 92098 11850
GIẢI TƯ 80375 17419 08272
37784 78249 13848 88835
GIẢI NĂM 9487
GIẢI SÁU 0730 4722 1258
GIẢI BẢY 920
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0  
1 6 9
2 0 2
3 0 5
4 8 9
5 0 6 8
6  
7 1 2 4 5
8 4 7
9 8
Đầu
Đuôi
2 3 5 0
7 1
2 7 2
  3
7 8 4
3 7 5
1 5 6
8 7
4 5 9 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 03/12/2017

ĐẶC BIỆT 347324
GIẢI NHẤT 00861
GIẢI NHÌ 13299
GIẢI BA 19498 63467
GIẢI TƯ 27477 21060 25765
39780 77181 03287 59743
GIẢI NĂM 7740
GIẢI SÁU 0334 3024 3373
GIẢI BẢY 731
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 4 4
3 1 4
4 0 3
5  
6 0 1 5 7
7 3 7
8 0 1 6 7
9 8 9
Đầu
Đuôi
4 6 8 0
3 6 8 1
  2
4 7 3
2 2 3 4
6 5
8 6
6 7 8 7
9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 26/11/2017

ĐẶC BIỆT 860513
GIẢI NHẤT 92890
GIẢI NHÌ 72299
GIẢI BA 78538 69178
GIẢI TƯ 12764 70887 87286
66337 14241 20133 11933
GIẢI NĂM 7243
GIẢI SÁU 7698 9614 3149
GIẢI BẢY 240
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0  
1 3 4
2  
3 3 3 7 8
4 0 1 3 9
5  
6 4
7 8
8 6 7
9 0 8 9 9
Đầu
Đuôi
4 9 0
4 1
  2
1 3 3 4 3
1 6 4
  5
8 6
3 8 7
3 7 9 8
4 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 471495
GIẢI NHẤT 14444
GIẢI NHÌ 70984
GIẢI BA 91776 53812
GIẢI TƯ 97861 36371 58448
38183 14342 61485 19808
GIẢI NĂM 3069
GIẢI SÁU 5276 5594 7194
GIẢI BẢY 503
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 8
1 2
2  
3  
4 2 4 8
5  
6 1 9
7 1 6 6
8 3 4 5 5
9 4 4 5
Đầu
Đuôi
  0
6 7 1
1 4 2
0 8 3
4 8 9 9 4
8 8 9 5
7 7 6
  7
0 4 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785