Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKG-Kết quả xổ số XSKG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Kiên Giang 22/10/2017

ĐẶC BIỆT 459370
GIẢI NHẤT 32585
GIẢI NHÌ 49597
GIẢI BA 70847 10018
GIẢI TƯ 50646 13206 99361
25329 91486 14504 70781
GIẢI NĂM 2300
GIẢI SÁU 8291 4990 0336
GIẢI BẢY 888
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 0 4 6 9
1 8
2 9
3 6
4 6 7
5  
6 1
7 0
8 1 5 6 8
9 0 1 7
Đầu
Đuôi
0 7 9 0
6 8 9 1
  2
  3
0 4
8 5
0 3 4 8 6
4 9 7
1 8 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 15/10/2017

ĐẶC BIỆT 436239
GIẢI NHẤT 12517
GIẢI NHÌ 73418
GIẢI BA 18903 88283
GIẢI TƯ 69914 59598 00609
38916 59851 84794 33095
GIẢI NĂM 0871
GIẢI SÁU 1657 2293 9699
GIẢI BẢY 788
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 4 6 7 8
2  
3 9
4  
5 1 7
6  
7 1 4
8 3 8
9 3 4 5 8 9
Đầu
Đuôi
  0
5 7 1
  2
0 8 9 3
1 7 9 4
9 5
1 6
1 5 7
1 8 9 8
0 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 08/10/2017

ĐẶC BIỆT 632929
GIẢI NHẤT 65781
GIẢI NHÌ 54034
GIẢI BA 42676 00377
GIẢI TƯ 73582 75134 91284
48610 27962 89635 13533
GIẢI NĂM 6621
GIẢI SÁU 0870 8749 0578
GIẢI BẢY 164
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 1 5 9
3 3 4 4 5
4 9
5  
6 2 4
7 0 6 7 8
8 1 2 4
9  
Đầu
Đuôi
1 7 0
2 8 1
6 8 2
3 3
3 3 6 8 4
2 3 5
7 6
7 7
7 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 01/10/2017

ĐẶC BIỆT 702081
GIẢI NHẤT 72049
GIẢI NHÌ 70097
GIẢI BA 63198 27769
GIẢI TƯ 92607 90112 27096
39508 14492 68129 82378
GIẢI NĂM 9768
GIẢI SÁU 9796 6997 9034
GIẢI BẢY 215
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 2 5
2 9
3 4
4 9
5 3
6 8 9
7 8
8 1
9 2 6 6 7 7 8
Đầu
Đuôi
  0
8 1
1 9 2
5 3
3 4
1 5
9 9 6
0 9 9 7
0 6 7 9 8
2 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 24/09/2017

ĐẶC BIỆT 869204
GIẢI NHẤT 69404
GIẢI NHÌ 97288
GIẢI BA 41281 95651
GIẢI TƯ 81313 68628 95222
19242 96909 64158 65041
GIẢI NĂM 8349
GIẢI SÁU 6987 4146 9370
GIẢI BẢY 918
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 4 4 7 9
1 3 8
2 2 8
3  
4 1 2 6 9
5 1 8
6  
7 0
8 1 7 8
9  
Đầu
Đuôi
7 0
4 5 8 1
2 4 2
1 3
0 0 4
  5
4 6
0 8 7
1 2 5 8 8
0 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785