Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKG-Kết quả xổ số XSKG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Kiên Giang 18/02/2018

ĐẶC BIỆT 276334
GIẢI NHẤT 99390
GIẢI NHÌ 59167
GIẢI BA 14868 41081
GIẢI TƯ 27540 53234 58387
47170 24154 22990 56863
GIẢI NĂM 9329
GIẢI SÁU 8633 4511 5862
GIẢI BẢY 628
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0  
1 1 5
2 8 9
3 3 4 4
4 0
5 4
6 2 3 7 8
7 0
8 1 7
9 0 0
Đầu
Đuôi
4 7 9 9 0
1 8 1
6 2
3 6 3
3 3 5 4
1 5
  6
6 8 7
2 6 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 11/02/2018

ĐẶC BIỆT 493457
GIẢI NHẤT 24784
GIẢI NHÌ 27215
GIẢI BA 15843 44421
GIẢI TƯ 40783 14034 04573
28232 26668 23520 42287
GIẢI NĂM 8814
GIẢI SÁU 0705 9389 9853
GIẢI BẢY 724
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 5
2 0 1 4
3 2 4
4 3
5 3 7
6 8
7 3
8 3 4 7 9
9 6
Đầu
Đuôi
2 0
2 1
3 2
4 5 7 8 3
1 2 3 8 4
0 1 5
9 6
5 8 7
6 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 04/02/2018

ĐẶC BIỆT 681688
GIẢI NHẤT 89663
GIẢI NHÌ 20547
GIẢI BA 78228 21040
GIẢI TƯ 83382 53681 66039
11136 50231 26643 35640
GIẢI NĂM 8685
GIẢI SÁU 4722 0322 0285
GIẢI BẢY 411
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2 2 2 8
3 1 6 9
4 0 0 3 7
5 6
6 3
7  
8 1 2 5 5 8
9  
Đầu
Đuôi
4 4 0
1 3 8 1
2 2 8 2
4 6 3
  4
8 8 5
3 5 6
4 7
2 8 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 28/01/2018

ĐẶC BIỆT 013837
GIẢI NHẤT 22968
GIẢI NHÌ 88289
GIẢI BA 42018 34606
GIẢI TƯ 88541 66688 54562
65499 56475 35478 51967
GIẢI NĂM 3563
GIẢI SÁU 7518 1544 3454
GIẢI BẢY 431
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 6
1 1 8 8
2  
3 1 7
4 1 4
5 4
6 2 3 7 8
7 5 8
8 8 9
9 9
Đầu
Đuôi
  0
1 3 4 1
6 2
6 3
4 5 4
7 5
0 6
3 6 7
1 1 6 7 8 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785