Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKG-Kết quả xổ số XSKG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Kiên Giang 17/06/2018

ĐẶC BIỆT 936083
GIẢI NHẤT 12811
GIẢI NHÌ 69401
GIẢI BA 48800 31066
GIẢI TƯ 45923 26353 92295
11252 98371 62411 70442
GIẢI NĂM 3463
GIẢI SÁU 0053 7320 2461
GIẢI BẢY 128
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 1 1
2 0 3 8
3  
4 2 8
5 2 3 3
6 1 3 6
7 1
8 3
9 5
Đầu
Đuôi
0 2 0
0 1 1 6 7 1
4 5 2
2 5 5 6 8 3
  4
9 5
6 6
  7
2 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 10/06/2018

ĐẶC BIỆT 348308
GIẢI NHẤT 11325
GIẢI NHÌ 65960
GIẢI BA 67306 64827
GIẢI TƯ 18677 60141 45742
02442 32593 49442 41266
GIẢI NĂM 8829
GIẢI SÁU 3935 3908 1039
GIẢI BẢY 061
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 6 8 8
1  
2 5 7 8 9
3 5 9
4 1 2 2 2
5  
6 0 1 6
7 7
8  
9 3
Đầu
Đuôi
6 0
4 6 1
4 4 4 2
9 3
  4
2 3 5
0 6 6
2 7 7
0 0 2 8
2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 03/06/2018

ĐẶC BIỆT 696660
GIẢI NHẤT 92629
GIẢI NHÌ 53485
GIẢI BA 43186 45319
GIẢI TƯ 63777 83167 81869
03606 12571 51438 87826
GIẢI NĂM 2044
GIẢI SÁU 5934 0438 3545
GIẢI BẢY 105
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 0 9
2 6 9
3 4 8 8
4 4 5
5  
6 0 7 9
7 1 7
8 5 6
9  
Đầu
Đuôi
1 6 0
7 1
  2
  3
3 4 4
0 4 8 5
0 2 8 6
6 7 7
3 3 8
1 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785

KQXS Kiên Giang 27/05/2018

ĐẶC BIỆT 179516
GIẢI NHẤT 16086
GIẢI NHÌ 24341
GIẢI BA 24349 48603
GIẢI TƯ 65947 11195 49669
87857 27333 48558 42031
GIẢI NĂM 9918
GIẢI SÁU 1603 3796 1095
GIẢI BẢY 447
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 0 6 8
2  
3 1 3
4 1 7 7 9
5 7 8
6 9
7  
8 6
9 5 5 6
Đầu
Đuôi
1 0
3 4 1
  2
0 0 3 3
  4
9 9 5
1 8 9 6
4 4 5 7
1 5 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KG gửi 8785