Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKH-Kết quả xổ số XSKH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Khánh Hòa 20/06/2018

ĐẶC BIỆT 505229
GIẢI NHẤT 99065
GIẢI NHÌ 65836
GIẢI BA 63215 87976
GIẢI TƯ 37349 25759 14011
64427 76566 18599 16879
GIẢI NĂM 9512
GIẢI SÁU 9091 9569 9958
GIẢI BẢY 489
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3
1 1 2 5
2 7 9
3 6
4 9
5 8 9
6 5 6 9
7 6 9
8 9
9 1 9
Đầu
Đuôi
  0
1 9 1
1 2
0 3
  4
1 6 5
3 6 7 6
2 7
5 8
2 4 5 6 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 17/06/2018

ĐẶC BIỆT 934400
GIẢI NHẤT 59088
GIẢI NHÌ 48034
GIẢI BA 33335 89360
GIẢI TƯ 62036 57749 29141
70924 18168 14565 32234
GIẢI NĂM 8140
GIẢI SÁU 0953 8956 6277
GIẢI BẢY 703
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 0 3
1  
2 4
3 4 4 5 6
4 0 1 9
5 1 3 6
6 0 5 8
7 7
8 8
9  
Đầu
Đuôi
0 4 6 0
4 5 1
  2
0 5 3
2 3 3 4
3 6 5
3 5 6
7 7
6 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 13/06/2018

ĐẶC BIỆT 316267
GIẢI NHẤT 72397
GIẢI NHÌ 44789
GIẢI BA 68519 98865
GIẢI TƯ 79825 61233 83213
34474 52687 77509 10689
GIẢI NĂM 0407
GIẢI SÁU 0903 2813 0668
GIẢI BẢY 304
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 3 4 7 9
1 3 3 9
2 5
3 3
4  
5 9
6 5 7 8
7 4
8 7 9 9
9 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
0 1 1 3 3
0 7 4
2 6 5
  6
0 6 8 9 7
6 8
0 1 5 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 10/06/2018

ĐẶC BIỆT 773421
GIẢI NHẤT 69227
GIẢI NHÌ 08383
GIẢI BA 06037 94183
GIẢI TƯ 26248 98789 38084
16036 65898 28826 71449
GIẢI NĂM 0264
GIẢI SÁU 5749 3943 6891
GIẢI BẢY 666
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 1 6 7
3 5 6 7
4 3 8 9 9
5  
6 4 6
7  
8 3 3 4 9
9 1 8
Đầu
Đuôi
  0
2 9 1
  2
4 8 8 3
6 8 4
3 5
2 3 6 6
2 3 7
4 9 8
4 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 06/06/2018

ĐẶC BIỆT 874191
GIẢI NHẤT 88711
GIẢI NHÌ 69623
GIẢI BA 49920 79931
GIẢI TƯ 03737 46113 61324
52195 79515 96723 05911
GIẢI NĂM 4629
GIẢI SÁU 6948 7222 7532
GIẢI BẢY 708
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 8
1 1 1 3 5
2 0 2 3 3 4 9
3 1 2 7
4 8
5  
6 7
7  
8  
9 1 5
Đầu
Đuôi
2 0
1 1 3 9 1
2 3 2
1 2 2 3
2 4
1 9 5
  6
3 6 7
0 4 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 03/06/2018

ĐẶC BIỆT 982615
GIẢI NHẤT 41885
GIẢI NHÌ 51735
GIẢI BA 83364 85382
GIẢI TƯ 92199 39866 37819
37135 83906 06548 15655
GIẢI NĂM 7693
GIẢI SÁU 3539 8885 5122
GIẢI BẢY 207
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 5 9
2 2 6
3 5 5 9
4 8
5 5
6 4 6
7  
8 2 5 5
9 3 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
2 8 2
9 3
6 4
1 3 3 5 8 8 5
0 2 6 6
0 7
4 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 30/05/2018

ĐẶC BIỆT 569760
GIẢI NHẤT 80767
GIẢI NHÌ 76082
GIẢI BA 36095 95877
GIẢI TƯ 14677 86361 21118
65525 92884 19305 09110
GIẢI NĂM 6611
GIẢI SÁU 3395 5604 2700
GIẢI BẢY 397
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 0 4 5
1 0 1 8
2 5
3  
4  
5  
6 0 1 7
7 7 7
8 2 4
9 5 5 7 8
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
1 6 1
8 2
  3
0 8 4
0 2 9 9 5
  6
6 7 7 9 7
1 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 27/05/2018

ĐẶC BIỆT 858159
GIẢI NHẤT 56187
GIẢI NHÌ 94390
GIẢI BA 35486 73641
GIẢI TƯ 31922 36246 71574
74324 08270 36661 14529
GIẢI NĂM 0918
GIẢI SÁU 0508 0168 4301
GIẢI BẢY 189
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 8
2 2 4 9
3  
4 1 6
5 9
6 1 8
7 0 4
8 4 6 7 9
9 0
Đầu
Đuôi
7 9 0
0 4 6 1
2 2
  3
2 7 8 4
  5
4 8 6
8 7
0 1 6 8
2 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785