Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKH-Kết quả xổ số XSKH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Khánh Hòa 21/02/2018

ĐẶC BIỆT 095086
GIẢI NHẤT 44931
GIẢI NHÌ 04602
GIẢI BA 51997 61075
GIẢI TƯ 91164 14020 21365
67437 95143 78485 21925
GIẢI NĂM 8775
GIẢI SÁU 0754 2833 7800
GIẢI BẢY 201
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 1 2
1  
2 0 5
3 1 3 6 7
4 3
5 4
6 4 5
7 5 5
8 5 6
9 7
Đầu
Đuôi
0 2 0
0 3 1
0 2
3 4 3
5 6 4
2 6 7 7 8 5
3 8 6
3 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 18/02/2018

ĐẶC BIỆT 025384
GIẢI NHẤT 60653
GIẢI NHÌ 51667
GIẢI BA 55845 71990
GIẢI TƯ 26808 73130 59840
70640 29869 69321 33247
GIẢI NĂM 2283
GIẢI SÁU 8036 3061 5398
GIẢI BẢY 418
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 8
1 8
2 1
3 0 6
4 0 0 5 7
5 3 5
6 1 7 9
7  
8 3 4
9 0 8
Đầu
Đuôi
3 4 4 9 0
2 6 1
  2
5 8 3
8 4
4 5 5
3 6
4 6 7
0 1 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 14/02/2018

ĐẶC BIỆT 015898
GIẢI NHẤT 06141
GIẢI NHÌ 91971
GIẢI BA 48717 23612
GIẢI TƯ 45519 00227 09669
76605 04872 80253 22306
GIẢI NĂM 0709
GIẢI SÁU 2295 3578 7606
GIẢI BẢY 787
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 5 6 6 9
1 2 7 9
2 7
3  
4 1
5 3
6 9
7 1 2 2 8
8 7
9 5 8
Đầu
Đuôi
  0
4 7 1
1 7 7 2
5 3
  4
0 9 5
0 0 6
1 2 8 7
7 9 8
0 1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 11/02/2018

ĐẶC BIỆT 562258
GIẢI NHẤT 05305
GIẢI NHÌ 95959
GIẢI BA 19884 00678
GIẢI TƯ 92975 55933 51055
35708 50527 40261 10387
GIẢI NĂM 6844
GIẢI SÁU 5611 9534 8529
GIẢI BẢY 497
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 1
2 7 9
3 3 3 4
4 4
5 5 8 9
6 1
7 5 8
8 4 7
9 7
Đầu
Đuôi
  0
1 6 1
  2
3 3 3
3 4 8 4
0 5 7 5
  6
2 8 9 7
0 5 7 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 07/02/2018

ĐẶC BIỆT 308474
GIẢI NHẤT 29159
GIẢI NHÌ 59801
GIẢI BA 19561 50246
GIẢI TƯ 86579 93427 16239
60152 96506 29110 97282
GIẢI NĂM 0921
GIẢI SÁU 8068 1610 8710
GIẢI BẢY 321
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 1 6
1 0 0 0
2 1 1 7
3 9 9
4 6
5 2 9
6 1 8
7 4 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
1 1 1 0
0 2 2 6 1
5 8 2
  3
7 4
  5
0 4 6
2 7
6 8
3 3 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 04/02/2018

ĐẶC BIỆT 416009
GIẢI NHẤT 19678
GIẢI NHÌ 41094
GIẢI BA 69469 63785
GIẢI TƯ 27386 04593 35946
03477 41356 93457 14356
GIẢI NĂM 3733
GIẢI SÁU 4616 3504 2858
GIẢI BẢY 910
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 4 9
1 0 6
2  
3 3
4 6
5 6 6 7 8
6 9
7 7 8 8
8 5 6
9 3 4
Đầu
Đuôi
1 0
  1
  2
3 9 3
0 9 4
8 5
1 4 5 5 8 6
5 7 7
5 7 7 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 31/01/2018

ĐẶC BIỆT 217901
GIẢI NHẤT 92906
GIẢI NHÌ 57595
GIẢI BA 54300 40726
GIẢI TƯ 19466 86690 25425
35385 57254 79857 43284
GIẢI NĂM 8459
GIẢI SÁU 3142 3474 5393
GIẢI BẢY 115
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 0 1 6
1 5
2 5 6
3  
4 2
5 4 7 9
6 6
7 4 5
8 4 5
9 0 3 5
Đầu
Đuôi
0 9 0
0 1
4 2
9 3
5 7 8 4
1 2 7 8 9 5
0 2 6 6
5 7
  8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 28/01/2018

ĐẶC BIỆT 309143
GIẢI NHẤT 77989
GIẢI NHÌ 41224
GIẢI BA 58027 27670
GIẢI TƯ 76658 40216 83345
25265 66633 10545 74232
GIẢI NĂM 6794
GIẢI SÁU 6837 0710 5348
GIẢI BẢY 733
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 6
2 4 7
3 2 3 3 7
4 3 5 5 8
5 8
6 5
7 0
8 9
9 4
Đầu
Đuôi
1 7 0
  1
3 2
3 3 4 3
2 9 4
4 4 6 5
0 1 6
2 3 7
4 5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 24/01/2018

ĐẶC BIỆT 249267
GIẢI NHẤT 74925
GIẢI NHÌ 16270
GIẢI BA 09308 68005
GIẢI TƯ 90826 31301 29414
06544 50466 10247 89667
GIẢI NĂM 2281
GIẢI SÁU 9943 7392 4217
GIẢI BẢY 886
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 1 5 8
1 4 7
2 5 6
3  
4 3 4 7
5 7
6 6 7 7
7 0
8 1 6
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
0 8 1
9 2
4 3
1 4 4
0 2 5
2 6 8 6
1 4 5 6 6 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785