Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQKH-Kết quả xổ số XSKH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Khánh Hòa 22/04/2018

ĐẶC BIỆT 688436
GIẢI NHẤT 83879
GIẢI NHÌ 58941
GIẢI BA 95804 73587
GIẢI TƯ 24147 89373 50647
33095 82247 10348 15019
GIẢI NĂM 1637
GIẢI SÁU 6959 0368 0249
GIẢI BẢY 132
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 4
1 9
2  
3 2 6 7
4 1 7 7 7 8 9
5 9
6 8
7 3 9
8 7
9 5 7
Đầu
Đuôi
  0
4 1
3 2
7 3
0 4
9 5
3 6
3 4 4 4 8 9 7
4 6 8
1 4 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 18/04/2018

ĐẶC BIỆT 269550
GIẢI NHẤT 22472
GIẢI NHÌ 20351
GIẢI BA 94132 45470
GIẢI TƯ 65258 10289 11963
74434 39269 30055 46464
GIẢI NĂM 9927
GIẢI SÁU 9124 4031 3159
GIẢI BẢY 717
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0  
1 2 7
2 4 7
3 1 2 4
4  
5 0 1 5 8 9
6 3 4 9
7 0 2
8 9
9  
Đầu
Đuôi
5 7 0
3 5 1
1 3 7 2
6 3
2 3 6 4
5 5
  6
1 2 7
5 8
5 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 15/04/2018

ĐẶC BIỆT 567838
GIẢI NHẤT 09137
GIẢI NHÌ 26319
GIẢI BA 57150 40217
GIẢI TƯ 47494 89517 73593
35080 25967 97914 70308
GIẢI NĂM 3575
GIẢI SÁU 8567 2966 2273
GIẢI BẢY 308
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 8 8
1 4 7 7 9
2  
3 7 8
4  
5 0 9
6 6 7 7
7 3 5
8 0
9 3 4
Đầu
Đuôi
5 8 0
  1
  2
7 9 3
1 9 4
7 5
6 6
1 1 3 6 6 7
0 0 3 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 11/04/2018

ĐẶC BIỆT 225459
GIẢI NHẤT 75284
GIẢI NHÌ 14095
GIẢI BA 09243 92363
GIẢI TƯ 27122 94103 40536
34597 18507 70151 63378
GIẢI NĂM 7962
GIẢI SÁU 8095 6152 8989
GIẢI BẢY 797
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 3 7
1  
2 2
3 4 6
4 3
5 1 2 9
6 2 3
7 8
8 4 9
9 5 5 7 7
Đầu
Đuôi
  0
5 1
2 5 6 2
0 4 6 3
3 8 4
9 9 5
3 6
0 9 9 7
7 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 08/04/2018

ĐẶC BIỆT 452080
GIẢI NHẤT 52450
GIẢI NHÌ 23115
GIẢI BA 40573 31415
GIẢI TƯ 45846 41638 91991
35577 97929 09801 03091
GIẢI NĂM 9215
GIẢI SÁU 6391 5301 6685
GIẢI BẢY 158
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 1 1
1 5 5 5
2 9
3 8
4 6
5 0 8
6  
7 3 7
8 0 3 5
9 1 1 1
Đầu
Đuôi
5 8 0
0 0 9 9 9 1
  2
7 8 3
  4
1 1 1 8 5
4 6
7 7
3 5 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 04/04/2018

ĐẶC BIỆT 794097
GIẢI NHẤT 90815
GIẢI NHÌ 55857
GIẢI BA 76776 55655
GIẢI TƯ 29667 39687 30572
84809 49719 55192 98993
GIẢI NĂM 8563
GIẢI SÁU 7947 5921 5611
GIẢI BẢY 167
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 9
1 1 5 9
2 1
3  
4 7
5 5 7
6 3 7 7
7 2 4 6
8 7
9 2 3 7
Đầu
Đuôi
  0
1 2 1
7 9 2
6 9 3
7 4
1 5 5
7 6
4 5 6 6 8 9 7
  8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 01/04/2018

ĐẶC BIỆT 463921
GIẢI NHẤT 17480
GIẢI NHÌ 25590
GIẢI BA 13755 23367
GIẢI TƯ 96838 08363 86075
79436 87438 69033 50582
GIẢI NĂM 5578
GIẢI SÁU 8717 1832 9169
GIẢI BẢY 579
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 7 9
2 1
3 2 3 6 8 8
4  
5 5
6 3 7 9
7 5 8 9
8 0 2
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
2 1
3 8 2
3 6 3
  4
5 7 5
3 6
1 6 7
3 3 7 8
1 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 28/03/2018

ĐẶC BIỆT 814191
GIẢI NHẤT 31080
GIẢI NHÌ 40835
GIẢI BA 58649 47176
GIẢI TƯ 50819 75401 43882
39942 29524 18441 10255
GIẢI NĂM 8829
GIẢI SÁU 8350 3720 4288
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 1 9
1 9
2 0 4 9
3 5
4 1 2 3 9
5 0 5
6  
7 6
8 0 2 8
9 1
Đầu
Đuôi
2 5 8 0
0 4 9 1
4 8 2
4 3
2 4
3 5 5
7 6
  7
8 8
0 1 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 25/03/2018

ĐẶC BIỆT 192545
GIẢI NHẤT 19902
GIẢI NHÌ 15561
GIẢI BA 47751 53312
GIẢI TƯ 35587 09617 18270
20746 05373 56848 51713
GIẢI NĂM 4924
GIẢI SÁU 1430 3624 0519
GIẢI BẢY 549
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 3 7 9
2 4 4 7
3 0
4 5 6 8 9
5 1
6 1
7 0 3
8 7
9  
Đầu
Đuôi
3 7 0
5 6 1
0 1 2
1 7 3
2 2 4
4 5
4 6
1 2 8 7
4 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785