Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQHCM-Kết quả xổ số XSHCM hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Hồ Chí Minh 18/06/2018

ĐẶC BIỆT 091893
GIẢI NHẤT 46276
GIẢI NHÌ 19903
GIẢI BA 07337 13844
GIẢI TƯ 45451 30421 46035
42070 99425 21384 86408
GIẢI NĂM 5806
GIẢI SÁU 6937 8673 8229
GIẢI BẢY 037
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 3 6 8
1  
2 1 2 5 9
3 5 7 7 7
4 4
5 1
6  
7 0 3 6
8 4
9 3
Đầu
Đuôi
7 0
2 5 1
2 2
0 7 9 3
4 8 4
2 3 5
0 7 6
3 3 3 7
0 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 098140
GIẢI NHẤT 10726
GIẢI NHÌ 74584
GIẢI BA 25102 50976
GIẢI TƯ 34251 98011 29598
69447 92649 43257 34770
GIẢI NĂM 2551
GIẢI SÁU 7885 4775 8155
GIẢI BẢY 065
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 2
1 1
2 6
3  
4 0 5 7 9
5 1 1 5 7
6 5
7 0 5 6
8 4 5
9 8
Đầu
Đuôi
4 7 0
1 5 5 1
0 2
  3
8 4
4 5 6 7 8 5
2 7 6
4 5 7
9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 11/06/2018

ĐẶC BIỆT 202575
GIẢI NHẤT 59181
GIẢI NHÌ 19975
GIẢI BA 41057 75925
GIẢI TƯ 44647 02377 70854
31565 94872 97949 20460
GIẢI NĂM 9824
GIẢI SÁU 5522 2690 8907
GIẢI BẢY 831
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 2 4 5
3 1
4 7 9
5 4 7
6 0 5
7 2 5 5 7 9
8 1
9 0
Đầu
Đuôi
6 9 0
3 8 1
2 7 2
  3
2 5 4
2 6 7 7 5
  6
0 4 5 7 7
  8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 056533
GIẢI NHẤT 68243
GIẢI NHÌ 80602
GIẢI BA 47059 84779
GIẢI TƯ 74299 27626 19279
83502 43731 71542 84970
GIẢI NĂM 7739
GIẢI SÁU 5517 6941 8963
GIẢI BẢY 564
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 2 2
1 7
2 6
3 1 3 9
4 1 2 3
5 9
6 3 4
7 0 1 9 9
8  
9 9
Đầu
Đuôi
7 0
3 4 7 1
0 0 4 2
3 4 6 3
6 4
  5
2 6
1 7
  8
3 5 7 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 04/06/2018

ĐẶC BIỆT 143719
GIẢI NHẤT 92728
GIẢI NHÌ 28340
GIẢI BA 31743 67775
GIẢI TƯ 63130 75722 15543
32979 56230 25679 80464
GIẢI NĂM 3772
GIẢI SÁU 8960 1517 0511
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0  
1 1 7 9
2 2 8
3 0 0 0
4 0 3 3
5 2
6 0 4
7 2 5 9 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
3 3 3 4 6 0
1 1
2 5 7 2
4 4 3
6 4
7 5
  6
1 7
2 8
1 7 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 501091
GIẢI NHẤT 65871
GIẢI NHÌ 25024
GIẢI BA 91151 23268
GIẢI TƯ 23566 57701 31817
94995 84185 89717 64676
GIẢI NĂM 9436
GIẢI SÁU 3937 4101 4007
GIẢI BẢY 342
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 1 1 7
1 7 7
2 4
3 6 7
4 2
5 1
6 6 8
7 1 1 6
8 5
9 1 5
Đầu
Đuôi
  0
0 0 5 7 7 9 1
4 2
  3
2 4
8 9 5
3 6 7 6
0 1 1 3 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 28/05/2018

ĐẶC BIỆT 502731
GIẢI NHẤT 79448
GIẢI NHÌ 17533
GIẢI BA 90810 19303
GIẢI TƯ 55149 71630 97176
83557 67089 25762 94356
GIẢI NĂM 1979
GIẢI SÁU 4999 9326 9817
GIẢI BẢY 905
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 0 7
2 6
3 0 1 3
4 8 9
5 0 6 7
6 2
7 6 9
8 9
9 9
Đầu
Đuôi
1 3 5 0
3 1
6 2
0 3 3
  4
0 5
2 5 7 6
1 5 7
4 8
4 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 26/05/2018

ĐẶC BIỆT 122345
GIẢI NHẤT 66049
GIẢI NHÌ 24064
GIẢI BA 21853 47038
GIẢI TƯ 51848 20493 59247
76987 96192 83293 94301
GIẢI NĂM 6098
GIẢI SÁU 4015 5744 1451
GIẢI BẢY 951
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 1
1 5
2  
3 8
4 4 5 7 8 9
5 1 1 3 4
6 4
7  
8 7
9 2 3 3 8
Đầu
Đuôi
  0
0 5 5 1
9 2
5 9 9 3
4 5 6 4
1 4 5
  6
4 8 7
3 4 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785