Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQHCM-Kết quả xổ số XSHCM hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Hồ Chí Minh 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 623567
GIẢI NHẤT 51728
GIẢI NHÌ 71731
GIẢI BA 94840 55085
GIẢI TƯ 46512 31329 96827
41235 24084 69946 54114
GIẢI NĂM 8419
GIẢI SÁU 1980 8976 8803
GIẢI BẢY 543
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 3 4 9
2 7 8 9
3 1 5
4 0 3 6
5  
6 7
7 6
8 0 4 5
9  
Đầu
Đuôi
4 8 0
3 1
1 2
0 1 4 3
1 8 4
3 8 5
4 7 6
2 6 7
2 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 572653
GIẢI NHẤT 29422
GIẢI NHÌ 42907
GIẢI BA 65049 76764
GIẢI TƯ 16806 12479 39776
85662 77565 39213 93097
GIẢI NĂM 0730
GIẢI SÁU 5032 9350 7370
GIẢI BẢY 750
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 3 7
2 2
3 0 2
4 9
5 0 0 3
6 2 4 5
7 0 6 9
8  
9 7
Đầu
Đuôi
3 5 5 7 0
  1
2 3 6 2
1 5 3
6 4
6 5
0 7 6
0 1 9 7
  8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 16/10/2017

ĐẶC BIỆT 100897
GIẢI NHẤT 92986
GIẢI NHÌ 41732
GIẢI BA 25837 57530
GIẢI TƯ 31103 29741 79753
85065 09792 85111 49355
GIẢI NĂM 8545
GIẢI SÁU 8618 1046 1412
GIẢI BẢY 200
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 1 2 8
2  
3 0 2 7
4 1 5 6
5 3 5
6 5
7  
8 6
9 2 7 7
Đầu
Đuôi
0 3 0
1 4 1
1 3 9 2
0 5 3
  4
4 5 6 5
4 8 6
3 9 9 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 707718
GIẢI NHẤT 83748
GIẢI NHÌ 46525
GIẢI BA 16317 88272
GIẢI TƯ 49464 44159 15435
83114 77303 42587 41194
GIẢI NĂM 5912
GIẢI SÁU 4457 7015 0892
GIẢI BẢY 414
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 4 4 5 7 8
2 0 5
3 5
4 8
5 7 9
6 4
7 2
8 7
9 2 4
Đầu
Đuôi
2 0
  1
1 7 9 2
0 3
1 1 6 9 4
1 2 3 5
  6
1 5 8 7
1 4 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 09/10/2017

ĐẶC BIỆT 167364
GIẢI NHẤT 70922
GIẢI NHÌ 34995
GIẢI BA 16725 26681
GIẢI TƯ 08893 15485 08588
57813 04101 98669 21703
GIẢI NĂM 2774
GIẢI SÁU 7482 7315 9760
GIẢI BẢY 154
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 1 3 5
2 2 5
3  
4  
5 4
6 0 4 9
7 4
8 1 2 5 8
9 3 5
Đầu
Đuôi
6 0
0 1 8 1
2 8 2
0 1 9 3
5 6 7 4
1 2 8 9 5
  6
  7
8 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 454445
GIẢI NHẤT 77719
GIẢI NHÌ 10802
GIẢI BA 73693 84063
GIẢI TƯ 16385 37942 31966
40028 60697 52695 16446
GIẢI NĂM 5747
GIẢI SÁU 5168 4165 3437
GIẢI BẢY 278
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 2
1 5 9
2 8
3 7
4 2 5 6 7
5  
6 3 5 6 8
7 8
8 5
9 3 5 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 4 2
6 9 3
  4
1 4 6 8 9 5
4 6 6
3 4 9 7
2 6 7 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 02/10/2017

ĐẶC BIỆT 530320
GIẢI NHẤT 90296
GIẢI NHÌ 95496
GIẢI BA 83360 75630
GIẢI TƯ 46304 57985 49998
15237 00226 53512 01040
GIẢI NĂM 9569
GIẢI SÁU 1559 0158 0642
GIẢI BẢY 390
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 4
1 2
2 0 6
3 0 7
4 0 2
5 6 8 9
6 0 9
7  
8 5
9 0 6 6 8
Đầu
Đuôi
2 3 4 6 9 0
  1
1 4 2
  3
0 4
8 5
2 5 9 9 6
3 7
5 9 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 906163
GIẢI NHẤT 68117
GIẢI NHÌ 95274
GIẢI BA 77962 70828
GIẢI TƯ 42435 77489 35204
27636 24576 33394 76465
GIẢI NĂM 4465
GIẢI SÁU 4074 1941 6962
GIẢI BẢY 609
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 4 9
1 7
2 0 8
3 5 6
4 1
5  
6 2 2 3 5 5
7 4 4 6
8 9
9 4
Đầu
Đuôi
2 0
4 1
6 6 2
6 3
0 7 7 9 4
3 6 6 5
3 7 6
1 7
2 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 25/09/2017

ĐẶC BIỆT 275533
GIẢI NHẤT 74361
GIẢI NHÌ 05151
GIẢI BA 18611 29161
GIẢI TƯ 62906 64675 07516
33964 52557 02635 70198
GIẢI NĂM 9103
GIẢI SÁU 8695 2256 3893
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 1 6
2  
3 3 5
4  
5 1 6 7
6 1 1 4 4 4
7 5
8  
9 3 5 8
Đầu
Đuôi
  0
1 5 6 6 1
  2
0 3 9 3
6 6 6 4
3 7 9 5
0 1 5 6
5 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785