Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQHCM-Kết quả xổ số XSHCM hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Hồ Chí Minh 16/12/2017

ĐẶC BIỆT 434130
GIẢI NHẤT 66977
GIẢI NHÌ 24589
GIẢI BA 53978 17981
GIẢI TƯ 33642 89480 67354
29401 34118 79992 59310
GIẢI NĂM 1903
GIẢI SÁU 8125 0632 4898
GIẢI BẢY 503
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 1 3 3
1 0 8
2 5
3 0 2
4 2
5 4 8
6  
7 7 8
8 0 1 9
9 2 8
Đầu
Đuôi
1 3 8 0
0 8 1
3 4 9 2
0 0 3
5 4
2 5
  6
7 7
1 5 7 9 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 11/12/2017

ĐẶC BIỆT 807921
GIẢI NHẤT 52715
GIẢI NHÌ 52768
GIẢI BA 64531 90469
GIẢI TƯ 35598 36663 16690
66373 54787 67484 45422
GIẢI NĂM 0415
GIẢI SÁU 1347 4424 0774
GIẢI BẢY 803
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 5 5
2 1 2 4
3 1
4 7
5  
6 3 8 9
7 3 4
8 4 7
9 0 8
Đầu
Đuôi
9 0
2 3 1
2 2
0 0 6 7 3
2 7 8 4
1 1 5
  6
4 8 7
6 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 09/12/2017

ĐẶC BIỆT 364103
GIẢI NHẤT 27790
GIẢI NHÌ 61837
GIẢI BA 00567 01451
GIẢI TƯ 51994 29943 08230
55316 64676 83064 07518
GIẢI NĂM 6520
GIẢI SÁU 1741 5936 6201
GIẢI BẢY 856
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 6 8
2 0
3 0 6 7
4 1 3
5 1 5 6
6 4 7
7 6
8  
9 0 4
Đầu
Đuôi
2 3 9 0
0 4 5 1
  2
0 4 3
6 9 4
5 5
1 3 5 7 6
3 6 7
1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 04/12/2017

ĐẶC BIỆT 019127
GIẢI NHẤT 34144
GIẢI NHÌ 64145
GIẢI BA 52965 80730
GIẢI TƯ 16281 21319 50390
97990 45914 81185 46493
GIẢI NĂM 5834
GIẢI SÁU 7582 3871 8700
GIẢI BẢY 919
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 0
1 4 9 9
2 7
3 0 4
4 4 5
5 4
6 5
7 1
8 1 2 5
9 0 0 3
Đầu
Đuôi
0 3 9 9 0
7 8 1
8 2
9 3
1 3 4 5 4
4 6 8 5
  6
2 7
  8
1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 02/12/2017

ĐẶC BIỆT 711351
GIẢI NHẤT 08328
GIẢI NHÌ 04664
GIẢI BA 98493 29363
GIẢI TƯ 22508 56036 36809
49065 92420 89464 29467
GIẢI NĂM 3911
GIẢI SÁU 9266 1697 8056
GIẢI BẢY 160
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 1
2 0 8
3 6
4 8
5 1 6
6 0 3 4 4 5 6 7
7  
8  
9 3 7
Đầu
Đuôi
2 6 0
1 5 1
  2
6 9 3
6 6 4
6 5
3 5 6 6
6 9 7
0 2 4 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 27/11/2017

ĐẶC BIỆT 921984
GIẢI NHẤT 80797
GIẢI NHÌ 62093
GIẢI BA 00003 70604
GIẢI TƯ 83440 53406 19539
85220 57906 24426 49768
GIẢI NĂM 4867
GIẢI SÁU 9839 8371 9512
GIẢI BẢY 204
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 3 4 4 6 6
1 2 8
2 0 6
3 9 9
4 0
5  
6 7 8
7 1
8 4
9 3 7
Đầu
Đuôi
2 4 0
7 1
1 2
0 9 3
0 0 8 4
  5
0 0 2 6
6 9 7
1 6 8
3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 25/11/2017

ĐẶC BIỆT 774581
GIẢI NHẤT 55638
GIẢI NHÌ 58475
GIẢI BA 21191 09610
GIẢI TƯ 25041 34139 05202
04925 85950 04118 76149
GIẢI NĂM 9401
GIẢI SÁU 0274 6275 0665
GIẢI BẢY 199
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 0 8
2 5
3 8 9
4 1 9
5 0
6 5
7 4 5 5
8 1
9 1 8 9
Đầu
Đuôi
1 5 0
0 4 8 9 1
0 2
  3
7 4
2 6 7 7 5
  6
  7
1 3 9 8
3 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 20/11/2017

ĐẶC BIỆT 862409
GIẢI NHẤT 67578
GIẢI NHÌ 06903
GIẢI BA 31690 22363
GIẢI TƯ 18079 76135 40643
82450 59658 11589 06150
GIẢI NĂM 3426
GIẢI SÁU 9466 3764 6674
GIẢI BẢY 585
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 3 9
1  
2 6
3 5
4 3
5 0 0 8
6 3 4 6
7 4 8 9
8 5 9
9 0 3
Đầu
Đuôi
5 5 9 0
  1
  2
0 4 6 9 3
6 7 4
3 8 5
2 6 6
  7
5 7 8
0 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 015571
GIẢI NHẤT 36537
GIẢI NHÌ 66134
GIẢI BA 17334 89952
GIẢI TƯ 06563 09805 68271
23722 10807 51453 73025
GIẢI NĂM 3033
GIẢI SÁU 7642 9604 1678
GIẢI BẢY 757
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 4 5 7
1  
2 2 5
3 3 4 4 7
4 2
5 2 3 7
6 3
7 1 1 8
8  
9 3
Đầu
Đuôi
  0
7 7 1
2 4 5 2
3 5 6 9 3
0 3 3 4
0 2 5
  6
0 3 5 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785