Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQHG-Kết quả xổ số XSHG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Hậu Giang 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 473714
GIẢI NHẤT 92327
GIẢI NHÌ 41856
GIẢI BA 71158 05175
GIẢI TƯ 48597 60345 27353
58452 67432 53450 05843
GIẢI NĂM 8709
GIẢI SÁU 4748 0840 3683
GIẢI BẢY 324
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 9
1 4
2 4 7
3 0 2
4 0 3 5 8
5 0 2 3 6 8
6  
7 5
8 3
9 7
Đầu
Đuôi
3 4 5 0
  1
3 5 2
4 5 8 3
1 2 4
4 7 5
5 6
2 9 7
4 5 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 959133
GIẢI NHẤT 01295
GIẢI NHÌ 87489
GIẢI BA 52752 66588
GIẢI TƯ 81743 04547 24236
62306 90283 56003 24949
GIẢI NĂM 1093
GIẢI SÁU 0672 0697 7083
GIẢI BẢY 667
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 3 6
1 7
2  
3 3 6
4 3 7 9
5 2
6 7
7 2
8 3 3 8 9
9 3 5 7
Đầu
Đuôi
  0
  1
5 7 2
0 3 4 8 8 9 3
  4
9 5
0 3 6
1 4 6 9 7
8 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 036080
GIẢI NHẤT 14191
GIẢI NHÌ 48223
GIẢI BA 45782 97593
GIẢI TƯ 85886 44089 88105
30022 66481 08550 69419
GIẢI NĂM 6863
GIẢI SÁU 0477 4035 9846
GIẢI BẢY 212
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 2 9
2 2 3
3 5
4 6
5 0
6 3
7 7
8 0 1 2 6 9
9 1 3
Đầu
Đuôi
5 8 0
8 9 1
1 2 8 2
2 6 9 3
0 4
0 3 5
4 8 6
7 7
  8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 404785
GIẢI NHẤT 88135
GIẢI NHÌ 74675
GIẢI BA 24075 05135
GIẢI TƯ 08576 74077 45816
12421 73271 89877 13379
GIẢI NĂM 9742
GIẢI SÁU 9347 1937 4456
GIẢI BẢY 327
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2
1 6
2 1 7
3 5 5 7
4 2 7
5 6
6  
7 1 5 5 6 7 7 9
8 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
2 7 1
0 4 2
  3
  4
3 3 7 7 8 5
1 5 7 6
2 3 4 7 7 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785