Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQHG-Kết quả xổ số XSHG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Hậu Giang 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 127297
GIẢI NHẤT 41088
GIẢI NHÌ 29316
GIẢI BA 22062 65247
GIẢI TƯ 27731 50319 11446
22179 51489 05049 21237
GIẢI NĂM 3174
GIẢI SÁU 4120 8116 1400
GIẢI BẢY 049
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 0
1 6 6 9
2 0 4
3 1 7
4 6 7 9 9
5  
6 2
7 4 9
8 8 9
9 7
Đầu
Đuôi
0 2 0
3 1
6 2
  3
2 7 4
  5
1 1 4 6
3 4 9 7
8 8
1 4 4 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 761317
GIẢI NHẤT 34133
GIẢI NHÌ 18908
GIẢI BA 43177 47950
GIẢI TƯ 03815 62561 72528
21476 46258 33037 80125
GIẢI NĂM 0464
GIẢI SÁU 0495 5403 1384
GIẢI BẢY 313
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 3 8
1 3 5 7
2 5 8
3 3 7
4  
5 0 8
6 1 3 4
7 6 7
8 4
9 5
Đầu
Đuôi
5 0
6 1
  2
0 1 3 6 3
6 8 4
1 2 9 5
7 6
1 3 7 7
0 2 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 531762
GIẢI NHẤT 46316
GIẢI NHÌ 39189
GIẢI BA 56718 32519
GIẢI TƯ 78775 23410 46264
53266 63390 85856 87380
GIẢI NĂM 8780
GIẢI SÁU 1868 1246 5612
GIẢI BẢY 916
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 6 6 8 9
2  
3 0
4 6
5 6
6 2 4 6 8
7 5
8 0 0 9
9 0
Đầu
Đuôi
1 3 8 8 9 0
  1
1 6 2
  3
6 4
7 5
1 1 4 5 6 6
  7
1 6 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 647683
GIẢI NHẤT 15162
GIẢI NHÌ 60445
GIẢI BA 36377 32506
GIẢI TƯ 22257 50619 48970
59802 56094 32248 25441
GIẢI NĂM 2722
GIẢI SÁU 4990 6739 4094
GIẢI BẢY 705
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 2 5 6
1 9
2 2
3 9
4 1 5 8
5 7
6 2
7 0 7
8 3
9 0 4 4
Đầu
Đuôi
7 9 0
0 4 1
0 2 6 2
8 3
9 9 4
0 4 5
0 6
5 7 7
4 8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785