Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQGL-Kết quả xổ số XSGL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Gia Lai 20/04/2018

ĐẶC BIỆT 522579
GIẢI NHẤT 64313
GIẢI NHÌ 81016
GIẢI BA 79866 51336
GIẢI TƯ 67225 64284 54417
73366 93716 05709 80474
GIẢI NĂM 9514
GIẢI SÁU 2445 6703 1494
GIẢI BẢY 201
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 1 3 9
1 3 4 6 6 7
2 5 5
3 6
4 5
5  
6 6 6
7 4 9
8 4
9 4
Đầu
Đuôi
  0
0 1
  2
0 1 3
1 7 8 9 4
2 2 4 5
1 1 3 6 6 6
1 7
  8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 13/04/2018

ĐẶC BIỆT 996308
GIẢI NHẤT 87164
GIẢI NHÌ 53208
GIẢI BA 57778 23757
GIẢI TƯ 95516 86442 86587
78827 83650 41666 18083
GIẢI NĂM 6053
GIẢI SÁU 5394 9240 0190
GIẢI BẢY 112
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0 8 8
1 2 6
2 7
3  
4 0 2 6
5 0 3 7
6 4 6
7 8
8 3 7
9 0 4
Đầu
Đuôi
4 5 9 0
  1
1 4 2
5 8 3
6 9 4
  5
1 4 6 6
2 5 8 7
0 0 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 06/04/2018

ĐẶC BIỆT 822017
GIẢI NHẤT 48651
GIẢI NHÌ 53572
GIẢI BA 45855 84493
GIẢI TƯ 88249 85995 99933
05662 62629 63850 59029
GIẢI NĂM 4901
GIẢI SÁU 4699 3546 2427
GIẢI BẢY 502
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 7
2 7 9 9
3 3
4 5 6 9
5 0 1 5
6 2
7 2
8  
9 3 5 9
Đầu
Đuôi
5 0
0 5 1
0 6 7 2
3 9 3
  4
4 5 9 5
4 6
1 2 7
  8
2 2 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785

KQXS Gia Lai 30/03/2018

ĐẶC BIỆT 420318
GIẢI NHẤT 97651
GIẢI NHÌ 30059
GIẢI BA 25180 61720
GIẢI TƯ 02851 61886 25311
44678 87374 36547 60245
GIẢI NĂM 7257
GIẢI SÁU 5364 6561 7073
GIẢI BẢY 842
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0  
1 1 8
2 0
3  
4 2 5 6 7
5 1 1 7 9
6 1 4
7 3 4 8
8 0 6
9  
Đầu
Đuôi
2 8 0
1 5 5 6 1
4 2
7 3
6 7 4
4 5
4 8 6
4 5 7
1 7 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 GL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 GL gửi 8785