Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDT-Kết quả xổ số XSDT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đồng Tháp 23/10/2017

ĐẶC BIỆT 690079
GIẢI NHẤT 59823
GIẢI NHÌ 88788
GIẢI BA 87451 65233
GIẢI TƯ 66356 93576 45405
14324 79855 93741 14608
GIẢI NĂM 6357
GIẢI SÁU 6850 1291 7627
GIẢI BẢY 614
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 4
2 3 4 7
3 3
4 1
5 0 1 5 6 7
6  
7 6 9
8 8
9 1 5
Đầu
Đuôi
5 0
4 5 9 1
  2
2 3 3
1 2 4
0 5 9 5
5 7 6
2 5 7
0 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 16/10/2017

ĐẶC BIỆT 166722
GIẢI NHẤT 43714
GIẢI NHÌ 04171
GIẢI BA 62226 52672
GIẢI TƯ 72923 51170 09657
68440 36268 63109 36503
GIẢI NĂM 9821
GIẢI SÁU 9544 3126 4886
GIẢI BẢY 952
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 4
2 1 2 3 6 6
3  
4 0 4
5 2 7
6 8
7 0 1 2
8 6
9 6
Đầu
Đuôi
4 7 0
2 7 1
2 5 7 2
0 2 3
1 4 4
  5
2 2 8 9 6
5 7
6 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 09/10/2017

ĐẶC BIỆT 630901
GIẢI NHẤT 82908
GIẢI NHÌ 78152
GIẢI BA 79441 40245
GIẢI TƯ 73761 54161 13940
93787 33724 04434 17562
GIẢI NĂM 4413
GIẢI SÁU 9735 7116 5827
GIẢI BẢY 581
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 3 6
2 4 7
3 4 5
4 0 1 5
5 2
6 1 1 2
7  
8 1 7
9 6
Đầu
Đuôi
4 0
0 4 6 6 8 1
5 6 2
1 3
2 3 4
3 4 5
1 9 6
2 8 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 02/10/2017

ĐẶC BIỆT 578837
GIẢI NHẤT 46300
GIẢI NHÌ 46631
GIẢI BA 19164 62005
GIẢI TƯ 26540 32379 00426
01230 37887 42930 00423
GIẢI NĂM 3829
GIẢI SÁU 6809 8454 0220
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0 0 5 9 9
1  
2 0 3 6 9
3 0 0 1 7
4 0
5 1 4
6 4
7 9
8 7
9  
Đầu
Đuôi
0 2 3 3 4 0
3 5 1
  2
2 3
5 6 4
0 5
2 6
3 8 7
  8
0 0 2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 25/09/2017

ĐẶC BIỆT 889068
GIẢI NHẤT 75772
GIẢI NHÌ 69056
GIẢI BA 37905 52557
GIẢI TƯ 99299 64604 75722
35781 62114 59177 50750
GIẢI NĂM 7123
GIẢI SÁU 1802 8629 4769
GIẢI BẢY 491
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 2 4 5
1 4
2 2 3 9
3  
4  
5 0 6 7
6 8 9
7 2 7
8 1
9 1 8 9
Đầu
Đuôi
5 0
8 9 1
0 2 7 2
2 3
0 1 4
0 5
5 6
5 7 7
6 9 8
2 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785