Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDN-Kết quả xổ số XSDN hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đồng Nai 20/06/2018

ĐẶC BIỆT 742121
GIẢI NHẤT 36762
GIẢI NHÌ 22700
GIẢI BA 94010 78596
GIẢI TƯ 82564 72964 81755
82894 88106 63114 54309
GIẢI NĂM 4604
GIẢI SÁU 6972 5735 0688
GIẢI BẢY 896
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 0 4 6 9
1 0 4
2 1
3 5
4  
5 4 5
6 2 4 4
7 2
8 8
9 4 6 6
Đầu
Đuôi
0 1 0
2 1
6 7 2
  3
0 1 5 6 6 9 4
3 5 5
0 9 9 6
  7
8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 13/06/2018

ĐẶC BIỆT 339249
GIẢI NHẤT 66040
GIẢI NHÌ 36508
GIẢI BA 52949 99385
GIẢI TƯ 76824 22532 96463
91098 91614 31197 51543
GIẢI NĂM 8330
GIẢI SÁU 0216 6784 4997
GIẢI BẢY 443
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 8
1 4 4 6
2 4
3 0 2
4 0 3 3 9 9
5  
6 3
7  
8 4 5
9 7 7 8
Đầu
Đuôi
3 4 0
  1
3 2
4 4 6 3
1 1 2 8 4
8 5
1 6
9 9 7
0 9 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 06/06/2018

ĐẶC BIỆT 037142
GIẢI NHẤT 20018
GIẢI NHÌ 67618
GIẢI BA 85539 40132
GIẢI TƯ 43384 35243 01920
61092 87363 14743 83859
GIẢI NĂM 5594
GIẢI SÁU 4657 4814 6587
GIẢI BẢY 936
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 3
1 4 8 8
2 0
3 2 6 9
4 2 3 3
5 7 9
6 3
7  
8 4 7
9 2 4
Đầu
Đuôi
2 0
  1
3 4 9 2
0 4 4 6 3
1 8 9 4
  5
3 6
5 8 7
1 1 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 30/05/2018

ĐẶC BIỆT 580647
GIẢI NHẤT 25309
GIẢI NHÌ 84448
GIẢI BA 59868 27844
GIẢI TƯ 53848 56462 98202
57696 69935 87180 82637
GIẢI NĂM 1802
GIẢI SÁU 2268 8312 2377
GIẢI BẢY 278
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 2 2 9
1 2
2  
3 5 7
4 4 7 8 8
5  
6 0 2 8 8
7 7 8
8 0
9 6
Đầu
Đuôi
6 8 0
  1
0 0 1 6 2
  3
4 4
3 5
9 6
3 4 7 7
4 4 6 6 7 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785