Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDN-Kết quả xổ số XSDN hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đồng Nai 18/10/2017

ĐẶC BIỆT 737996
GIẢI NHẤT 87363
GIẢI NHÌ 32249
GIẢI BA 13996 03666
GIẢI TƯ 65017 70030 47478
31329 11034 21577 30808
GIẢI NĂM 1802
GIẢI SÁU 0411 5055 7141
GIẢI BẢY 902
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 2 2 8
1 1 7
2 9
3 0 4
4 1 2 9
5 5
6 3 6
7 7 8
8  
9 6 6
Đầu
Đuôi
3 0
1 4 1
0 0 4 2
6 3
3 4
5 5
6 9 9 6
1 7 7
0 7 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 11/10/2017

ĐẶC BIỆT 367115
GIẢI NHẤT 69239
GIẢI NHÌ 13646
GIẢI BA 97195 01584
GIẢI TƯ 22999 94054 62804
88238 84834 40472 43469
GIẢI NĂM 3343
GIẢI SÁU 7044 4736 5335
GIẢI BẢY 491
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 4
1 5
2  
3 4 5 6 8 9
4 3 4 6
5 4
6 1 9
7 2
8 4
9 1 5 9
Đầu
Đuôi
  0
6 9 1
7 2
4 3
0 3 4 5 8 4
1 3 9 5
3 4 6
  7
3 8
3 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 04/10/2017

ĐẶC BIỆT 868713
GIẢI NHẤT 49097
GIẢI NHÌ 73757
GIẢI BA 85151 22689
GIẢI TƯ 44834 83589 15568
41323 74601 03449 97217
GIẢI NĂM 0317
GIẢI SÁU 6611 0145 6707
GIẢI BẢY 444
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 1 7
1 1 3 7 7
2 3
3 4
4 4 5 9
5 1 7
6 8
7  
8 8 9 9
9 7
Đầu
Đuôi
  0
0 1 5 1
  2
1 2 3
3 4 4
4 5
  6
0 1 1 5 9 7
6 8 8
4 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 27/09/2017

ĐẶC BIỆT 858794
GIẢI NHẤT 04300
GIẢI NHÌ 69240
GIẢI BA 65703 75634
GIẢI TƯ 63524 45477 05672
05490 10507 81100 83519
GIẢI NĂM 2134
GIẢI SÁU 2797 5899 9323
GIẢI BẢY 133
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 7
1 9
2 3 4
3 3 4 4
4 0
5  
6  
7 2 7
8 8
9 0 4 7 9
Đầu
Đuôi
0 0 4 9 0
  1
7 2
0 2 3 3
2 3 3 9 4
  5
  6
0 7 9 7
8 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785