Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDLK-Kết quả xổ số XSDLK hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS DakLak 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 292309
GIẢI NHẤT 26898
GIẢI NHÌ 58837
GIẢI BA 60370 67534
GIẢI TƯ 85304 11005 68778
91430 85072 54869 56074
GIẢI NĂM 4432
GIẢI SÁU 2401 2157 3711
GIẢI BẢY 056
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1 4 5 9
1 1
2  
3 0 2 4 7
4  
5 6 7
6 9
7 0 2 4 8
8  
9 2 8
Đầu
Đuôi
3 7 0
0 1 1
3 7 9 2
  3
0 3 7 4
0 5
5 6
3 5 7
7 9 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 13/02/2018

ĐẶC BIỆT 908555
GIẢI NHẤT 49668
GIẢI NHÌ 22193
GIẢI BA 02034 89847
GIẢI TƯ 95616 89923 96351
40953 12669 57509 56344
GIẢI NĂM 1426
GIẢI SÁU 9704 2556 3011
GIẢI BẢY 807
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 4 7 9
1 1 6
2 3 6
3 4
4 4 7
5 1 3 5 6
6 8 9
7  
8  
9 0 3
Đầu
Đuôi
9 0
1 5 1
  2
2 5 9 3
0 3 4 4
5 5
1 2 5 6
0 4 7
6 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 06/02/2018

ĐẶC BIỆT 893484
GIẢI NHẤT 28377
GIẢI NHÌ 96093
GIẢI BA 73511 75202
GIẢI TƯ 67030 52981 55892
37091 29540 53385 29300
GIẢI NĂM 8165
GIẢI SÁU 5309 5861 0526
GIẢI BẢY 081
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 0 2 9
1 1
2 6
3 0
4 0
5  
6 1 5 8
7 7
8 1 1 4 5
9 1 2 3
Đầu
Đuôi
0 3 4 0
1 6 8 8 9 1
0 9 2
9 3
8 4
6 8 5
2 6
7 7
6 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 30/01/2018

ĐẶC BIỆT 031909
GIẢI NHẤT 40304
GIẢI NHÌ 95792
GIẢI BA 55903 14277
GIẢI TƯ 13983 58511 85886
33154 21706 10314 09233
GIẢI NĂM 8370
GIẢI SÁU 5815 8933 3353
GIẢI BẢY 404
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 3 4 4 6 9
1 1 4 5
2 3
3 3 3
4  
5 3 4
6  
7 0 7
8 3 6
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
1 1
9 2
0 2 3 3 5 8 3
0 0 1 5 4
1 5
0 8 6
7 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785