Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDNO-Kết quả xổ số XSDNO hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đắc Nông 17/02/2018

ĐẶC BIỆT 620285
GIẢI NHẤT 62379
GIẢI NHÌ 04021
GIẢI BA 52718 80248
GIẢI TƯ 07450 22667 65316
57264 44515 66888 19265
GIẢI NĂM 5621
GIẢI SÁU 6652 3980 2650
GIẢI BẢY 671
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 5 6 8
2 1 1
3  
4 8
5 0 0 2
6 4 5 7
7 1 9
8 0 5 8
9 6
Đầu
Đuôi
5 5 8 0
2 2 7 1
5 2
  3
6 4
1 6 8 5
1 9 6
6 7
1 4 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 10/02/2018

ĐẶC BIỆT 371139
GIẢI NHẤT 56838
GIẢI NHÌ 56267
GIẢI BA 39637 46287
GIẢI TƯ 96602 41675 54993
33111 03632 13852 66972
GIẢI NĂM 0774
GIẢI SÁU 3665 2728 0846
GIẢI BẢY 408
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 2 6 8
1 1
2 8
3 2 7 8 9
4 6
5 2
6 5 7
7 2 4 5
8 7
9 3
Đầu
Đuôi
  0
1 1
0 3 5 7 2
9 3
7 4
6 7 5
0 4 6
3 6 8 7
0 2 3 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 03/02/2018

ĐẶC BIỆT 647341
GIẢI NHẤT 12764
GIẢI NHÌ 09131
GIẢI BA 45289 60640
GIẢI TƯ 96163 37040 21819
76072 68700 63248 34239
GIẢI NĂM 6809
GIẢI SÁU 9510 4910 3293
GIẢI BẢY 259
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 0 0 9
2  
3 1 9
4 0 0 1 8
5 9 9
6 3 4
7 2
8 9
9 3
Đầu
Đuôi
0 1 1 4 4 0
3 4 1
7 2
6 9 3
6 4
  5
  6
  7
4 8
0 1 3 5 5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 27/01/2018

ĐẶC BIỆT 962139
GIẢI NHẤT 07596
GIẢI NHÌ 84150
GIẢI BA 69619 16069
GIẢI TƯ 80025 27611 96538
78091 68025 81770 47686
GIẢI NĂM 1513
GIẢI SÁU 1152 0797 1175
GIẢI BẢY 485
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 9
2 5 5
3 8 9
4  
5 0 2
6 7 9
7 0 5
8 5 6
9 1 6 7
Đầu
Đuôi
5 7 0
1 9 1
5 2
1 3
  4
2 2 7 8 5
8 9 6
6 9 7
3 8
1 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785