Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDNO-Kết quả xổ số XSDNO hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đắc Nông 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 333320
GIẢI NHẤT 34092
GIẢI NHÌ 87501
GIẢI BA 57630 07389
GIẢI TƯ 56230 46567 75199
52349 65554 84061 17036
GIẢI NĂM 6086
GIẢI SÁU 4120 4087 5290
GIẢI BẢY 669
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 1
1  
2 0 0
3 0 0 6
4 9
5 4
6 1 2 7 9
7  
8 6 7 9
9 0 2 9
Đầu
Đuôi
2 2 3 3 9 0
0 6 1
6 9 2
  3
5 4
  5
3 8 6
6 8 7
  8
4 6 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 753586
GIẢI NHẤT 73214
GIẢI NHÌ 90237
GIẢI BA 81570 18146
GIẢI TƯ 12578 04891 53015
55124 65511 87971 87726
GIẢI NĂM 7763
GIẢI SÁU 9139 5911 1291
GIẢI BẢY 697
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0  
1 1 1 4 5
2 4 6
3 7 9
4 6
5  
6 3
7 0 1 8
8 6 9
9 1 1 7
Đầu
Đuôi
7 0
1 1 7 9 9 1
  2
6 3
1 2 4
1 5
2 4 8 6
3 9 7
7 8
3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 667930
GIẢI NHẤT 71298
GIẢI NHÌ 76825
GIẢI BA 63394 79824
GIẢI TƯ 43967 05038 62658
99695 44160 75150 63626
GIẢI NĂM 2344
GIẢI SÁU 4821 8874 0799
GIẢI BẢY 916
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 1 2 4 5 6
3 0 8
4 4
5 0 8
6 0 7
7 4
8  
9 4 5 8 9
Đầu
Đuôi
3 5 6 0
2 1
2 2
  3
2 4 7 9 4
2 9 5
1 2 6
6 7
3 5 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 257133
GIẢI NHẤT 20361
GIẢI NHÌ 06090
GIẢI BA 39364 85988
GIẢI TƯ 75213 23099 55558
88127 98026 21167 46772
GIẢI NĂM 8025
GIẢI SÁU 8136 4137 8875
GIẢI BẢY 564
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 5 6 7
3 3 6 7 9
4  
5 8
6 1 4 4 7
7 2 5
8 8
9 0 9
Đầu
Đuôi
9 0
6 1
7 2
1 3 3
6 6 4
2 7 5
2 3 6
2 3 6 7
5 8 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785