Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDNO-Kết quả xổ số XSDNO hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đắc Nông 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 873712
GIẢI NHẤT 69542
GIẢI NHÌ 39856
GIẢI BA 35863 22236
GIẢI TƯ 47299 45434 09450
98614 18230 79622 40666
GIẢI NĂM 1758
GIẢI SÁU 0387 5306 0345
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 6
1 2 4
2 2
3 0 2 4 6
4 2 5
5 0 6 8
6 3 6
7 0
8 7
9 9
Đầu
Đuôi
3 5 7 0
  1
1 2 3 4 2
6 3
1 3 4
4 5
0 3 5 6 6
8 7
5 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 921955
GIẢI NHẤT 84644
GIẢI NHÌ 99817
GIẢI BA 28937 28702
GIẢI TƯ 52215 27556 59439
38197 91577 93948 06615
GIẢI NĂM 5741
GIẢI SÁU 6740 8985 4848
GIẢI BẢY 397
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 2
1 5 5 7
2  
3 7 9
4 0 1 4 8 8
5 5 6
6 3
7 7
8 5
9 7 7
Đầu
Đuôi
4 0
4 1
0 2
6 3
4 4
1 1 5 8 5
5 6
1 3 7 9 9 7
4 4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 394902
GIẢI NHẤT 78808
GIẢI NHÌ 31225
GIẢI BA 11294 93649
GIẢI TƯ 47141 97919 44176
38117 75960 18383 26084
GIẢI NĂM 3510
GIẢI SÁU 3284 4278 9202
GIẢI BẢY 058
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 2 2 8
1 0 7 9
2 5
3  
4 1 9
5 8
6 0
7 6 8
8 3 4 4
9 4
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
4 1
0 0 2
8 3
8 8 9 4
2 5
7 6
1 7
0 5 7 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 154042
GIẢI NHẤT 99396
GIẢI NHÌ 41639
GIẢI BA 97778 18104
GIẢI TƯ 15965 53398 32283
12133 17199 25975 93487
GIẢI NĂM 0431
GIẢI SÁU 4629 3740 1747
GIẢI BẢY 281
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 4
1  
2 0 9
3 1 3 9
4 0 2 7
5  
6 5
7 5 8
8 1 3 7
9 6 8 9
Đầu
Đuôi
2 4 0
3 8 1
4 2
3 8 3
0 4
6 7 5
9 6
4 8 7
7 9 8
2 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785