Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

KQDNO-Kết quả xổ số XSDNO hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đắc Nông 16/12/2017

ĐẶC BIỆT 059190
GIẢI NHẤT 65176
GIẢI NHÌ 94595
GIẢI BA 56928 01128
GIẢI TƯ 94367 68655 11556
94290 56738 78201 30731
GIẢI NĂM 0297
GIẢI SÁU 8134 7348 6027
GIẢI BẢY 215
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 1
1 5
2 7 8 8
3 1 4 6 8
4 8
5 5 6
6 7
7 6
8  
9 0 0 5 7
Đầu
Đuôi
9 9 0
0 3 1
  2
  3
3 4
1 5 9 5
3 5 7 6
2 6 9 7
2 2 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 09/12/2017

ĐẶC BIỆT 598689
GIẢI NHẤT 90687
GIẢI NHÌ 21584
GIẢI BA 17010 10013
GIẢI TƯ 68121 91961 26760
17864 29437 30863 90307
GIẢI NĂM 3341
GIẢI SÁU 7026 8972 0749
GIẢI BẢY 703
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 3 5 7
1 0 3
2 1 6
3 7
4 1 9
5  
6 0 1 3 4
7 2
8 4 7 9
9  
Đầu
Đuôi
1 6 0
2 4 6 1
7 2
0 1 6 3
6 8 4
0 5
2 6
0 3 8 7
  8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 02/12/2017

ĐẶC BIỆT 407956
GIẢI NHẤT 91273
GIẢI NHÌ 46194
GIẢI BA 16873 81621
GIẢI TƯ 96785 00410 89396
28741 67282 37149 21444
GIẢI NĂM 3333
GIẢI SÁU 8077 4561 3930
GIẢI BẢY 318
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0  
1 0 8
2 1
3 0 3 4
4 1 4 9
5 6
6 1
7 3 3 7
8 2 5
9 4 6
Đầu
Đuôi
1 3 0
2 4 6 1
8 2
3 7 7 3
3 4 9 4
8 5
5 9 6
7 7
1 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 25/11/2017

ĐẶC BIỆT 572949
GIẢI NHẤT 70406
GIẢI NHÌ 05996
GIẢI BA 99406 66977
GIẢI TƯ 64651 28309 07550
05659 07281 27207 32097
GIẢI NĂM 8631
GIẢI SÁU 6525 7379 5495
GIẢI BẢY 407
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 6 6 7 7 9
1  
2 4 5
3 1
4 9
5 0 1 9
6  
7 7 9
8 1
9 5 6 7
Đầu
Đuôi
5 0
3 5 8 1
  2
  3
2 4
2 9 5
0 0 9 6
0 0 7 9 7
  8
0 4 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 231678
GIẢI NHẤT 07326
GIẢI NHÌ 23849
GIẢI BA 27748 99245
GIẢI TƯ 15913 65345 38081
33036 74221 89359 06176
GIẢI NĂM 5860
GIẢI SÁU 0931 7631 8833
GIẢI BẢY 055
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0  
1 3
2 1 6
3 1 1 3 6
4 5 5 8 9
5 5 9
6 0
7 4 6 8
8 1
9  
Đầu
Đuôi
6 0
2 3 3 8 1
  2
1 3 3
7 4
4 4 5 5
2 3 7 6
  7
4 7 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785