Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDNG-Kết quả xổ số XSDNG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đà Nẵng 21/04/2018

ĐẶC BIỆT 733067
GIẢI NHẤT 06396
GIẢI NHÌ 30807
GIẢI BA 39294 02726
GIẢI TƯ 80191 02616 77025
87175 51103 72171 69056
GIẢI NĂM 0560
GIẢI SÁU 7893 7240 6935
GIẢI BẢY 422
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 7
1 6
2 2 5 6
3 5
4 0
5 6
6 0 5 7
7 1 5
8  
9 1 3 4 6
Đầu
Đuôi
4 6 0
7 9 1
2 2
0 9 3
9 4
2 3 6 7 5
1 2 5 9 6
0 6 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 18/04/2018

ĐẶC BIỆT 789219
GIẢI NHẤT 52031
GIẢI NHÌ 57299
GIẢI BA 80944 40767
GIẢI TƯ 85796 19360 75309
34045 95287 69244 85613
GIẢI NĂM 8725
GIẢI SÁU 1134 2354 9253
GIẢI BẢY 616
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 9
1 3 6 9
2 5
3 1 4
4 4 4 5
5 3 4 6
6 0 7
7  
8 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
6 0
3 1
  2
1 5 3
3 4 4 5 4
2 4 5
1 5 9 6
6 8 7
  8
0 1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 14/04/2018

ĐẶC BIỆT 874072
GIẢI NHẤT 67795
GIẢI NHÌ 41556
GIẢI BA 96370 18086
GIẢI TƯ 17883 39361 38173
48756 12616 57332 50320
GIẢI NĂM 8677
GIẢI SÁU 9361 0631 4442
GIẢI BẢY 049
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 0
3 1 2
4 2 9
5 6 6
6 1 1
7 0 2 3 7
8 3 6
9 5 6
Đầu
Đuôi
2 7 0
3 6 6 1
3 4 7 2
7 8 3
  4
9 5
1 5 5 8 9 6
7 7
  8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 11/04/2018

ĐẶC BIỆT 444882
GIẢI NHẤT 81485
GIẢI NHÌ 42213
GIẢI BA 05359 49178
GIẢI TƯ 35934 50062 39054
14351 13884 47654 51258
GIẢI NĂM 3242
GIẢI SÁU 9511 8994 3112
GIẢI BẢY 255
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 3
2  
3 4
4 2 4
5 1 4 4 5 8 9
6 2
7 8
8 2 4 5
9 4
Đầu
Đuôi
  0
1 5 1
1 4 6 8 2
1 3
3 4 5 5 8 9 4
5 8 5
  6
  7
5 7 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 07/04/2018

ĐẶC BIỆT 319099
GIẢI NHẤT 70802
GIẢI NHÌ 45236
GIẢI BA 91941 18033
GIẢI TƯ 04715 28927 65739
61484 52732 49875 06524
GIẢI NĂM 4817
GIẢI SÁU 7359 8397 5527
GIẢI BẢY 188
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 2
1 5 7
2 4 7 7
3 2 3 6 9
4 1 1
5 9
6  
7 5
8 4 8
9 7 9
Đầu
Đuôi
  0
4 4 1
0 3 2
3 3
2 8 4
1 7 5
3 6
1 2 2 9 7
8 8
3 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 04/04/2018

ĐẶC BIỆT 750555
GIẢI NHẤT 98745
GIẢI NHÌ 89522
GIẢI BA 28209 02433
GIẢI TƯ 02609 79360 89680
72918 10442 41039 67761
GIẢI NĂM 2815
GIẢI SÁU 0017 9581 7113
GIẢI BẢY 273
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 9 9
1 3 5 7 8
2 2
3 3 9
4 2 5
5 5
6 0 1
7 3
8 0 1 7
9  
Đầu
Đuôi
6 8 0
6 8 1
2 4 2
1 3 7 3
  4
1 4 5 5
  6
1 8 7
1 8
0 0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 31/03/2018

ĐẶC BIỆT 104709
GIẢI NHẤT 94462
GIẢI NHÌ 14234
GIẢI BA 59493 71777
GIẢI TƯ 12924 00590 66292
58860 96762 39955 13919
GIẢI NĂM 3750
GIẢI SÁU 5744 3197 7184
GIẢI BẢY 694
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0 9
1 9 9
2 4
3 4
4 4
5 0 5
6 0 2 2
7 7
8 4
9 0 2 3 4 7
Đầu
Đuôi
5 6 9 0
  1
6 6 9 2
9 3
2 3 4 8 9 4
5 5
  6
7 9 7
  8
0 1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 28/03/2018

ĐẶC BIỆT 329471
GIẢI NHẤT 47977
GIẢI NHÌ 76484
GIẢI BA 78978 56667
GIẢI TƯ 84912 17361 43891
13154 14820 25960 18745
GIẢI NĂM 0365
GIẢI SÁU 0661 3553 9249
GIẢI BẢY 801
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 1
1 0 2
2 0
3  
4 5 9
5 3 4
6 0 1 1 5 7
7 1 7 8
8 4
9 1
Đầu
Đuôi
1 2 6 0
0 6 6 7 9 1
1 2
5 3
5 8 4
4 6 5
  6
6 7 7
7 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785