Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDNG-Kết quả xổ số XSDNG hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đà Nẵng 21/10/2017

ĐẶC BIỆT 849822
GIẢI NHẤT 94216
GIẢI NHÌ 96315
GIẢI BA 68978 66105
GIẢI TƯ 26508 11671 61737
87940 99126 34279 08916
GIẢI NĂM 6917
GIẢI SÁU 3303 1051 1646
GIẢI BẢY 168
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 3 5 8
1 5 6 6 7
2 2 6 6
3 7
4 0 6
5 1
6 8
7 1 8 9
8  
9  
Đầu
Đuôi
4 0
5 7 1
2 2
0 3
  4
0 1 5
1 1 2 2 4 6
1 3 7
0 6 7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 18/10/2017

ĐẶC BIỆT 322588
GIẢI NHẤT 11660
GIẢI NHÌ 36196
GIẢI BA 32074 41495
GIẢI TƯ 09874 41466 80580
44999 99683 36086 67010
GIẢI NĂM 4108
GIẢI SÁU 5383 1905 9002
GIẢI BẢY 896
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 2 5 8
1 0
2  
3  
4  
5  
6 0 1 6
7 4 4
8 0 3 3 6 8
9 5 6 6 9
Đầu
Đuôi
1 6 8 0
6 1
0 2
8 8 3
7 7 4
0 9 5
6 8 9 9 6
  7
0 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 14/10/2017

ĐẶC BIỆT 762965
GIẢI NHẤT 27754
GIẢI NHÌ 63715
GIẢI BA 16964 98476
GIẢI TƯ 86902 26690 22309
35086 91816 94597 54590
GIẢI NĂM 0853
GIẢI SÁU 3674 7448 8695
GIẢI BẢY 128
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 5 6
2 8
3  
4 8
5 3 4 4
6 4 5
7 4 6
8 6
9 0 0 5 7
Đầu
Đuôi
9 9 0
  1
0 2
5 3
5 5 6 7 4
1 6 9 5
1 7 8 6
9 7
2 4 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 11/10/2017

ĐẶC BIỆT 253950
GIẢI NHẤT 21699
GIẢI NHÌ 77940
GIẢI BA 31333 82078
GIẢI TƯ 56181 53175 02249
20909 83479 06682 67009
GIẢI NĂM 5526
GIẢI SÁU 0067 9422 8537
GIẢI BẢY 420
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2 0 2 6
3 2 3 7
4 0 9
5 0
6 7
7 5 8 9
8 1 2
9 9
Đầu
Đuôi
2 4 5 0
8 1
2 3 8 2
3 3
  4
7 5
2 6
3 6 7
7 8
0 0 4 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 07/10/2017

ĐẶC BIỆT 756227
GIẢI NHẤT 11165
GIẢI NHÌ 33978
GIẢI BA 74129 14208
GIẢI TƯ 68754 43122 50777
71957 50370 56537 03758
GIẢI NĂM 6233
GIẢI SÁU 0805 5397 1390
GIẢI BẢY 470
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 5 8
1  
2 2 7 9
3 3 7
4  
5 4 7 8
6 5
7 0 0 7 8
8  
9 0 1 7
Đầu
Đuôi
7 7 9 0
9 1
2 2
3 3
5 4
0 6 5
  6
2 3 5 7 9 7
0 5 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 04/10/2017

ĐẶC BIỆT 251887
GIẢI NHẤT 93753
GIẢI NHÌ 84973
GIẢI BA 50411 09618
GIẢI TƯ 48460 56836 18234
45897 72808 46317 08422
GIẢI NĂM 1818
GIẢI SÁU 1711 5678 8431
GIẢI BẢY 587
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 8
1 1 1 7 8 8
2 2
3 1 4 6
4  
5 3 7
6 0
7 3 8
8 7 7
9 7
Đầu
Đuôi
6 0
1 1 3 1
2 2
5 7 3
3 4
  5
3 6
1 5 8 8 9 7
0 1 1 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 30/09/2017

ĐẶC BIỆT 900935
GIẢI NHẤT 68278
GIẢI NHÌ 09602
GIẢI BA 57079 52419
GIẢI TƯ 33665 10329 66877
50367 05573 34020 82799
GIẢI NĂM 9305
GIẢI SÁU 9421 6969 8608
GIẢI BẢY 454
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 2 5 8
1 9
2 0 1 9
3 5 5
4  
5 4
6 5 7 9
7 3 7 8 9
8  
9 9
Đầu
Đuôi
2 0
2 1
0 2
7 3
5 4
0 3 3 6 5
  6
6 7 7
0 7 8
1 2 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 27/09/2017

ĐẶC BIỆT 982134
GIẢI NHẤT 95375
GIẢI NHÌ 62586
GIẢI BA 20362 06960
GIẢI TƯ 56032 01837 48176
07663 84152 03050 39077
GIẢI NĂM 6846
GIẢI SÁU 7091 5150 0478
GIẢI BẢY 478
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0  
1  
2  
3 2 4 7
4 6
5 0 0 2
6 0 2 3
7 5 6 7 8 8
8 0 6
9 1
Đầu
Đuôi
5 5 6 8 0
9 1
3 5 6 2
6 3
3 4
7 5
4 7 8 6
3 7 7
7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785