Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDL-Kết quả xổ số XSDL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đà Lạt 22/04/2018

ĐẶC BIỆT 668230
GIẢI NHẤT 47027
GIẢI NHÌ 24453
GIẢI BA 24678 56703
GIẢI TƯ 07737 89661 23632
86226 86761 66631 81845
GIẢI NĂM 3167
GIẢI SÁU 1585 7581 8009
GIẢI BẢY 407
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0 3 7 9
1  
2 6 7 7
3 0 1 2 7
4 5
5 3
6 1 1 7
7 8
8 1 5
9  
Đầu
Đuôi
3 0
3 6 6 8 1
3 2
0 5 3
  4
4 8 5
2 6
0 2 2 3 6 7
7 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 15/04/2018

ĐẶC BIỆT 508763
GIẢI NHẤT 91869
GIẢI NHÌ 54371
GIẢI BA 98932 84276
GIẢI TƯ 65727 42255 38780
22571 03562 45890 60637
GIẢI NĂM 1194
GIẢI SÁU 8944 6426 2829
GIẢI BẢY 867
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2 6 7 9
3 2 7
4 4
5 5
6 2 3 7 9
7 1 1 6
8 0
9 0 4
Đầu
Đuôi
8 9 0
7 7 1
3 6 2
6 3
4 9 4
1 5 5
2 7 6
2 3 6 7
  8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 08/04/2018

ĐẶC BIỆT 558023
GIẢI NHẤT 84742
GIẢI NHÌ 52127
GIẢI BA 54705 04940
GIẢI TƯ 66745 43038 39094
47205 02107 18390 80539
GIẢI NĂM 8647
GIẢI SÁU 7129 7373 6409
GIẢI BẢY 491
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 5 5 7 9
1 4
2 3 7 9
3 8 9
4 0 2 5 7
5  
6  
7 3
8  
9 0 1 4
Đầu
Đuôi
4 9 0
9 1
4 2
2 7 3
1 9 4
0 0 4 5
  6
0 2 4 7
3 8
0 2 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 01/04/2018

ĐẶC BIỆT 533423
GIẢI NHẤT 58211
GIẢI NHÌ 57455
GIẢI BA 44526 67754
GIẢI TƯ 43472 02309 80748
70280 30203 14896 39803
GIẢI NĂM 8784
GIẢI SÁU 8259 8038 3505
GIẢI BẢY 144
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 3 3 5 9
1 1
2 3 6
3 8
4 4 7 8
5 4 5 9
6  
7 2
8 0 4
9 6
Đầu
Đuôi
8 0
1 1
7 2
0 0 2 3
4 5 8 4
0 5 5
2 9 6
4 7
3 4 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 25/03/2018

ĐẶC BIỆT 163646
GIẢI NHẤT 98319
GIẢI NHÌ 40831
GIẢI BA 42509 34431
GIẢI TƯ 39630 68099 06061
99805 04602 56917 90082
GIẢI NĂM 8710
GIẢI SÁU 4144 4036 7497
GIẢI BẢY 934
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 2 5 9
1 0 7 9
2  
3 0 1 1 4 6
4 1 4 6
5  
6 1
7  
8 2
9 7 9
Đầu
Đuôi
1 3 0
3 3 4 6 1
0 8 2
  3
3 4 4
0 5
3 4 6
1 9 7
  8
0 1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785