Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDL-Kết quả xổ số XSDL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đà Lạt 18/02/2018

ĐẶC BIỆT 222786
GIẢI NHẤT 13353
GIẢI NHÌ 35808
GIẢI BA 88943 55201
GIẢI TƯ 86443 45201 92304
01816 63839 21928 44415
GIẢI NĂM 8317
GIẢI SÁU 8069 4590 2297
GIẢI BẢY 125
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 1 1 4 8
1 5 6 7
2 5 8
3 9
4 3 3
5 3
6 7 9
7  
8 6
9 0 7
Đầu
Đuôi
9 0
0 0 1
  2
4 4 5 3
0 4
1 2 5
1 8 6
1 6 9 7
0 2 8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 11/02/2018

ĐẶC BIỆT 830269
GIẢI NHẤT 22599
GIẢI NHÌ 52556
GIẢI BA 03956 31363
GIẢI TƯ 21176 20963 21616
41304 82746 84922 23893
GIẢI NĂM 8623
GIẢI SÁU 3759 3402 9705
GIẢI BẢY 852
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 2 4 5
1 6
2 2 3
3  
4 6
5 2 6 6 9
6 3 3 9
7 6
8 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 2 5 2
2 6 6 9 3
0 4
0 5
1 4 5 5 7 6
  7
8 8
5 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 04/02/2018

ĐẶC BIỆT 277117
GIẢI NHẤT 11478
GIẢI NHÌ 98104
GIẢI BA 54055 47077
GIẢI TƯ 60577 47794 58035
23709 67046 73342 37633
GIẢI NĂM 4569
GIẢI SÁU 7664 2143 3485
GIẢI BẢY 013
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 4 9
1 3 7
2  
3 3 5
4 2 3 6
5 5
6 4 8 9
7 7 7 8
8 5
9 4
Đầu
Đuôi
  0
  1
4 2
1 3 4 3
0 6 9 4
3 5 8 5
4 6
1 7 7 7
6 7 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 28/01/2018

ĐẶC BIỆT 371248
GIẢI NHẤT 67755
GIẢI NHÌ 50741
GIẢI BA 62063 70629
GIẢI TƯ 62957 28435 36547
57030 62572 52726 95447
GIẢI NĂM 7230
GIẢI SÁU 0926 5596 1942
GIẢI BẢY 282
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 6 6 9
3 0 0 5
4 1 2 7 7 8
5 5 7
6 3
7 2
8 2
9 3 6
Đầu
Đuôi
3 3 0
4 1
4 7 8 2
6 9 3
  4
3 5 5
2 2 9 6
4 4 5 7
4 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785