Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQDL-Kết quả xổ số XSDL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Đà Lạt 22/10/2017

ĐẶC BIỆT 381000
GIẢI NHẤT 35229
GIẢI NHÌ 57175
GIẢI BA 30936 16060
GIẢI TƯ 16148 96279 69943
16401 96080 79659 23939
GIẢI NĂM 9020
GIẢI SÁU 7310 1237 9639
GIẢI BẢY 315
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 0 5
2 0 9
3 6 7 9 9
4 3 7 8
5 9
6 0
7 5 9
8 0
9  
Đầu
Đuôi
0 1 2 6 8 0
0 1
  2
4 3
  4
1 7 5
3 6
3 4 7
4 8
2 3 3 5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 15/10/2017

ĐẶC BIỆT 048262
GIẢI NHẤT 43366
GIẢI NHÌ 88279
GIẢI BA 24753 08583
GIẢI TƯ 56055 21713 97297
37678 70218 78449 98032
GIẢI NĂM 9330
GIẢI SÁU 6385 8162 4508
GIẢI BẢY 951
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 8
1 3 5 8
2  
3 0 2
4 9
5 1 3 5
6 2 2 6
7 8 9
8 3 5
9 7
Đầu
Đuôi
3 0
5 1
3 6 6 2
1 5 8 3
  4
1 5 8 5
6 6
9 7
0 1 7 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 08/10/2017

ĐẶC BIỆT 479834
GIẢI NHẤT 45270
GIẢI NHÌ 67866
GIẢI BA 03565 46257
GIẢI TƯ 69044 25426 20504
29989 71011 47215 96462
GIẢI NĂM 9658
GIẢI SÁU 8483 2585 2265
GIẢI BẢY 381
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 5
2 6
3 4
4 4
5 7 8
6 2 3 5 5 6
7 0
8 1 3 5 9
9  
Đầu
Đuôi
7 0
1 8 1
6 2
6 8 3
0 3 4 4
1 6 6 8 5
2 6 6
5 7
5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 01/10/2017

ĐẶC BIỆT 457163
GIẢI NHẤT 33253
GIẢI NHÌ 44829
GIẢI BA 63670 58100
GIẢI TƯ 05629 42834 75754
59293 11111 43174 58378
GIẢI NĂM 7259
GIẢI SÁU 4269 5175 3573
GIẢI BẢY 851
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 0 7
1 1
2 9 9
3 4
4  
5 1 3 4 9
6 3 9
7 0 3 4 5 8
8  
9 3
Đầu
Đuôi
0 7 0
1 5 1
  2
5 6 7 9 3
3 5 7 4
7 5
  6
0 7
7 8
2 2 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 24/09/2017

ĐẶC BIỆT 119143
GIẢI NHẤT 22373
GIẢI NHÌ 02612
GIẢI BA 56512 54288
GIẢI TƯ 29917 82213 30466
30822 62697 88402 66920
GIẢI NĂM 2023
GIẢI SÁU 4303 9083 0876
GIẢI BẢY 333
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 2 3
1 2 2 3 6 7
2 0 2 3
3 3
4 3
5  
6 6
7 3 6
8 3 8
9 7
Đầu
Đuôi
2 0
  1
0 1 1 2 2
0 1 2 3 4 7 8 3
  4
  5
1 6 7 6
1 9 7
8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785