Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQCT-Kết quả xổ số XSCT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Cần Thơ 16/08/2017

ĐẶC BIỆT 529535
GIẢI NHẤT 71442
GIẢI NHÌ 18465
GIẢI BA 52873 15124
GIẢI TƯ 48436 30034 23439
87801 06256 09042 04821
GIẢI NĂM 6043
GIẢI SÁU 4038 2387 4112
GIẢI BẢY 564
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 1
1 2
2 1 4 6
3 4 5 6 8 9
4 2 2 3
5 6
6 4 5
7 3
8 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
0 2 1
1 4 4 2
4 7 3
2 3 6 4
3 6 5
2 3 5 6
8 7
3 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 09/08/2017

ĐẶC BIỆT 980015
GIẢI NHẤT 67708
GIẢI NHÌ 08617
GIẢI BA 18719 99193
GIẢI TƯ 94655 93698 76009
79244 32846 90805 37962
GIẢI NĂM 6313
GIẢI SÁU 5582 6757 2584
GIẢI BẢY 440
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 5 8 9
1 3 5 7 9
2  
3  
4 0 4 6 9
5 5 7
6 2
7  
8 2 4
9 3 8
Đầu
Đuôi
4 0
  1
6 8 2
1 9 3
4 8 4
0 1 5 5
4 6
1 5 7
0 9 8
0 1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 02/08/2017

ĐẶC BIỆT 317407
GIẢI NHẤT 52710
GIẢI NHÌ 48163
GIẢI BA 19995 62682
GIẢI TƯ 65636 87376 03516
45129 53808 04442 44882
GIẢI NĂM 4836
GIẢI SÁU 4447 0257 7800
GIẢI BẢY 651
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 0 7 8
1 0 6
2 9
3 6 6
4 2 7 7
5 1 7
6 3
7 6
8 2 2
9 5
Đầu
Đuôi
0 1 0
5 1
4 8 8 2
6 3
  4
9 5
1 3 3 7 6
0 4 4 5 7
0 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 26/07/2017

ĐẶC BIỆT 895314
GIẢI NHẤT 32660
GIẢI NHÌ 31937
GIẢI BA 32123 86668
GIẢI TƯ 06043 86688 99980
48290 81131 56579 23486
GIẢI NĂM 6750
GIẢI SÁU 0728 5137 3980
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2 3 8
3 1 6 7 7
4 3
5 0
6 0 8
7 0 9
8 0 0 6 8
9 0
Đầu
Đuôi
5 6 7 8 8 9 0
3 1
  2
2 4 3
1 4
  5
3 8 6
3 3 7
2 6 8 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785