Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQCT-Kết quả xổ số XSCT hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Cần Thơ 18/04/2018

ĐẶC BIỆT 221596
GIẢI NHẤT 14863
GIẢI NHÌ 39599
GIẢI BA 29559 53483
GIẢI TƯ 00155 63039 87860
96339 19907 68113 55114
GIẢI NĂM 9230
GIẢI SÁU 7651 4927 2977
GIẢI BẢY 353
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 7
1 3 4
2 1 7
3 0 9 9
4  
5 1 3 5 9
6 0 3
7 7
8 3
9 6 9
Đầu
Đuôi
3 6 0
2 5 1
  2
1 5 6 8 3
1 4
5 5
9 6
0 2 7 7
  8
3 3 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 11/04/2018

ĐẶC BIỆT 068261
GIẢI NHẤT 57976
GIẢI NHÌ 46228
GIẢI BA 94871 16389
GIẢI TƯ 76648 36159 43917
97204 78271 74833 00465
GIẢI NĂM 8733
GIẢI SÁU 2486 7485 3143
GIẢI BẢY 530
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 4
1 7 8
2 8
3 0 3 3
4 3 8
5 9
6 1 5
7 1 1 6
8 5 6 9
9  
Đầu
Đuôi
3 0
6 7 7 1
  2
3 3 4 3
0 4
6 8 5
7 8 6
1 7
1 2 4 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 04/04/2018

ĐẶC BIỆT 551588
GIẢI NHẤT 96610
GIẢI NHÌ 33258
GIẢI BA 24716 11218
GIẢI TƯ 43099 67911 17385
77872 07369 03037 16890
GIẢI NĂM 3017
GIẢI SÁU 6827 4338 6093
GIẢI BẢY 553
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 6 7 8
2 7
3 7 8
4  
5 3 8
6 9
7 2
8 5 8
9 0 3 6 9
Đầu
Đuôi
1 9 0
1 1
7 2
5 9 3
  4
8 5
1 9 6
1 2 3 7
1 3 5 8 8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 28/03/2018

ĐẶC BIỆT 044670
GIẢI NHẤT 86378
GIẢI NHÌ 82647
GIẢI BA 56048 60372
GIẢI TƯ 18275 93991 57365
88099 02076 92613 68492
GIẢI NĂM 7013
GIẢI SÁU 2772 8771 2104
GIẢI BẢY 747
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 4
1 3 3
2  
3 7
4 7 7 8
5  
6 5
7 0 1 2 2 5 6 8
8  
9 1 2 9
Đầu
Đuôi
7 0
7 9 1
7 7 9 2
1 1 3
0 4
6 7 5
7 6
3 4 4 7
4 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785