Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBTH-Kết quả xổ số XSBTH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Thuận 19/10/2017

ĐẶC BIỆT 064481
GIẢI NHẤT 91895
GIẢI NHÌ 48925
GIẢI BA 89115 08946
GIẢI TƯ 66907 03228 67626
56637 20353 13628 34879
GIẢI NĂM 5239
GIẢI SÁU 8936 4049 3881
GIẢI BẢY 380
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 7
1 5
2 5 6 8 8
3 6 7 9
4 6 9
5 3 8
6  
7 9
8 0 1 1
9 5
Đầu
Đuôi
8 0
8 8 1
  2
5 3
  4
1 2 9 5
2 3 4 6
0 3 7
2 2 5 8
3 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 12/10/2017

ĐẶC BIỆT 898178
GIẢI NHẤT 44427
GIẢI NHÌ 79082
GIẢI BA 03299 37513
GIẢI TƯ 75398 30027 98945
90883 07138 17040 00403
GIẢI NĂM 7573
GIẢI SÁU 3219 1051 9909
GIẢI BẢY 060
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 2 3 9
2 7 7
3 8
4 0 5
5 1
6 0
7 3 8
8 2 3
9 8 9
Đầu
Đuôi
4 6 0
5 1
1 8 2
0 1 7 8 3
  4
4 5
  6
2 2 7
3 7 9 8
0 1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 05/10/2017

ĐẶC BIỆT 307490
GIẢI NHẤT 73328
GIẢI NHÌ 16306
GIẢI BA 27747 71002
GIẢI TƯ 74083 08380 34821
51456 87075 98647 34127
GIẢI NĂM 8282
GIẢI SÁU 6179 0705 5529
GIẢI BẢY 430
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 2 5 6
1  
2 1 7 8 9
3 0
4 7 7 9
5 6
6  
7 5 9
8 0 2 3
9 0
Đầu
Đuôi
3 8 9 0
2 1
0 8 2
8 3
  4
0 7 5
0 5 6
2 4 4 7
2 8
2 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 28/09/2017

ĐẶC BIỆT 989165
GIẢI NHẤT 56783
GIẢI NHÌ 01404
GIẢI BA 43556 71837
GIẢI TƯ 33322 37179 87367
52430 67652 63377 91952
GIẢI NĂM 0064
GIẢI SÁU 7705 1829 7011
GIẢI BẢY 780
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 0 1
2 2 9
3 0 7
4  
5 2 2 6
6 4 5 7
7 7 9
8 0 3
9  
Đầu
Đuôi
1 3 8 0
1 1
2 5 5 2
8 3
0 6 4
0 6 5
5 6
3 6 7 7
  8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785