Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBP-Kết quả xổ số XSBP hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Phước 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 272437
GIẢI NHẤT 77828
GIẢI NHÌ 71520
GIẢI BA 19567 76466
GIẢI TƯ 45048 59481 08749
18839 34248 84056 11190
GIẢI NĂM 4591
GIẢI SÁU 7432 9171 2798
GIẢI BẢY 806
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 6
1 1
2 0 8
3 2 7 9
4 8 8 9
5 6
6 6 7
7 1
8 1
9 0 1 8
Đầu
Đuôi
2 9 0
1 7 8 9 1
3 2
  3
  4
  5
0 5 6 6
3 6 7
2 4 4 9 8
3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 539487
GIẢI NHẤT 99465
GIẢI NHÌ 28244
GIẢI BA 90626 99946
GIẢI TƯ 58706 55635 31282
31719 76470 10901 92829
GIẢI NĂM 9029
GIẢI SÁU 7622 8083 4843
GIẢI BẢY 278
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 1 6 6
1 9
2 2 6 9 9
3 5
4 3 4 6
5  
6 5
7 0 8
8 2 3 7
9  
Đầu
Đuôi
7 0
0 1
2 8 2
4 8 3
4 4
3 6 5
0 0 2 4 6
8 7
7 8
1 2 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 063684
GIẢI NHẤT 86146
GIẢI NHÌ 62124
GIẢI BA 14682 26942
GIẢI TƯ 16496 48486 16729
24609 07449 34021 79358
GIẢI NĂM 3374
GIẢI SÁU 7896 1662 8857
GIẢI BẢY 772
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 1 4 9
3  
4 2 6 9
5 7 8
6 2
7 2 4
8 2 4 6 6
9 6 6
Đầu
Đuôi
  0
2 1
4 6 7 8 2
  3
2 7 8 4
  5
4 8 8 9 9 6
5 7
5 8
0 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 26/05/2018

ĐẶC BIỆT 907183
GIẢI NHẤT 52522
GIẢI NHÌ 90474
GIẢI BA 00111 06782
GIẢI TƯ 39378 43576 87635
00406 60658 71665 83310
GIẢI NĂM 7882
GIẢI SÁU 6687 0387 5796
GIẢI BẢY 878
GIẢI TÁM 20
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 1
2 0 2
3 5
4  
5 8
6 5
7 4 6 8 8
8 2 2 3 7 7
9 6
Đầu
Đuôi
1 2 0
1 1
2 8 8 2
8 3
7 4
3 6 5
0 7 9 6
8 8 7
5 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785