Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBD-Kết quả xổ số XSBD hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Dương 20/04/2018

ĐẶC BIỆT 760227
GIẢI NHẤT 25058
GIẢI NHÌ 92087
GIẢI BA 23206 59636
GIẢI TƯ 47574 48064 40135
09338 12036 23024 19799
GIẢI NĂM 1716
GIẢI SÁU 9848 3959 2254
GIẢI BẢY 978
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 6
1 6
2 4 7
3 5 6 6 8
4 8
5 4 7 8 9
6 4
7 4 8
8 7
9 9
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
  3
2 5 6 7 4
3 5
0 1 3 3 6
2 5 8 7
3 4 5 7 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 13/04/2018

ĐẶC BIỆT 781491
GIẢI NHẤT 66379
GIẢI NHÌ 82557
GIẢI BA 72046 81137
GIẢI TƯ 01279 71629 29808
51224 19540 61772 75171
GIẢI NĂM 3306
GIẢI SÁU 1429 8116 4793
GIẢI BẢY 734
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 6
2 2 4 9 9
3 4 7
4 0 6
5 7
6  
7 1 2 9 9
8  
9 1 3
Đầu
Đuôi
4 0
7 9 1
2 7 2
9 3
2 3 4
  5
0 1 4 6
3 5 7
0 8
2 2 7 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 06/04/2018

ĐẶC BIỆT 117462
GIẢI NHẤT 98436
GIẢI NHÌ 23906
GIẢI BA 93456 83559
GIẢI TƯ 88423 20391 44506
12958 76907 73270 63445
GIẢI NĂM 4794
GIẢI SÁU 6995 4645 8760
GIẢI BẢY 828
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 6 6 7
1  
2 3 8
3 6 7
4 5 5
5 6 8 9
6 0 2
7 0
8  
9 1 4 5
Đầu
Đuôi
6 7 0
9 1
6 2
2 3
9 4
4 4 9 5
0 0 3 5 6
0 3 7
2 5 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 30/03/2018

ĐẶC BIỆT 869341
GIẢI NHẤT 29781
GIẢI NHÌ 56897
GIẢI BA 40328 76940
GIẢI TƯ 13415 92998 56020
91922 87500 31495 78535
GIẢI NĂM 5822
GIẢI SÁU 7231 5474 3402
GIẢI BẢY 729
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 0 2
1 5
2 0 2 2 8 9
3 1 5
4 0 1 1
5  
6  
7 4
8 1
9 5 7 8
Đầu
Đuôi
0 2 4 0
3 4 4 8 1
0 2 2 2
  3
7 4
1 3 9 5
  6
9 7
2 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785