Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBDH-Kết quả xổ số XSBDH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Định 22/02/2018

ĐẶC BIỆT 480829
GIẢI NHẤT 83225
GIẢI NHÌ 19208
GIẢI BA 49665 65803
GIẢI TƯ 25792 41686 30624
08541 48513 84544 67267
GIẢI NĂM 7876
GIẢI SÁU 6115 1304 3278
GIẢI BẢY 581
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 3 4 8
1 3 5
2 4 5 9
3 5
4 1 4
5  
6 5 7
7 6 8
8 1 6
9 2
Đầu
Đuôi
  0
4 8 1
9 2
0 1 3
0 2 4 4
1 2 3 6 5
7 8 6
6 7
0 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 15/02/2018

ĐẶC BIỆT 668303
GIẢI NHẤT 90476
GIẢI NHÌ 98931
GIẢI BA 97244 50965
GIẢI TƯ 17553 90118 03957
06611 61742 04272 51433
GIẢI NĂM 5070
GIẢI SÁU 4072 0246 6892
GIẢI BẢY 627
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 3
1 1 8
2 7
3 1 3
4 2 4 6
5 3 7
6 5
7 0 2 2 6 8
8  
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
1 3 1
4 7 7 9 2
0 3 5 3
4 4
6 5
4 7 6
2 5 7
1 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 08/02/2018

ĐẶC BIỆT 450787
GIẢI NHẤT 66877
GIẢI NHÌ 57713
GIẢI BA 72226 37756
GIẢI TƯ 42172 38595 08877
67427 56841 08100 16238
GIẢI NĂM 2361
GIẢI SÁU 9399 3467 1386
GIẢI BẢY 173
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 0
1 3
2 6 7
3 8
4 1 3
5 6
6 1 7
7 2 3 7 7
8 6 7
9 5 9
Đầu
Đuôi
0 0
4 6 1
7 2
1 4 7 3
  4
9 5
2 5 8 6
2 6 7 7 8 7
3 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 01/02/2018

ĐẶC BIỆT 211667
GIẢI NHẤT 15967
GIẢI NHÌ 18993
GIẢI BA 97670 37462
GIẢI TƯ 68459 09139 76577
79704 05386 74817 39984
GIẢI NĂM 6488
GIẢI SÁU 7545 5673 3248
GIẢI BẢY 083
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 4
1 7
2  
3 9
4 5 8
5 9
6 2 7 7
7 0 3 7
8 1 3 4 6 8
9 3
Đầu
Đuôi
7 0
8 1
6 2
7 8 9 3
0 8 4
4 5
8 6
1 6 6 7 7
4 8 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 25/01/2018

ĐẶC BIỆT 179436
GIẢI NHẤT 40330
GIẢI NHÌ 32117
GIẢI BA 09091 14275
GIẢI TƯ 27832 53815 95744
54062 70811 50214 76775
GIẢI NĂM 7560
GIẢI SÁU 0921 9426 6255
GIẢI BẢY 042
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4 5 7
2 1 6
3 0 2 6
4 2 4
5 5
6 0 2
7 5 5
8  
9 1 6
Đầu
Đuôi
3 6 0
1 2 9 1
3 4 6 2
  3
1 4 4
1 5 7 7 5
2 3 9 6
1 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785