Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBDH-Kết quả xổ số XSBDH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Định 17/08/2017

ĐẶC BIỆT 466901
GIẢI NHẤT 36672
GIẢI NHÌ 55203
GIẢI BA 31815 44991
GIẢI TƯ 07190 96006 72250
90311 47370 24082 88855
GIẢI NĂM 2373
GIẢI SÁU 5269 9969 5613
GIẢI BẢY 808
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 1 3 6 8
1 1 3 5
2  
3  
4  
5 0 5
6 2 9 9
7 0 2 3
8 2
9 0 1
Đầu
Đuôi
5 7 9 0
0 1 9 1
6 7 8 2
0 1 7 3
  4
1 5 5
0 6
  7
0 8
6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 10/08/2017

ĐẶC BIỆT 687018
GIẢI NHẤT 56576
GIẢI NHÌ 88870
GIẢI BA 25051 23913
GIẢI TƯ 66891 34153 41108
47908 39106 35365 77562
GIẢI NĂM 7051
GIẢI SÁU 6440 7930 7850
GIẢI BẢY 043
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 6 8 8
1 3 8
2  
3 0 6
4 0 3
5 0 1 1 3
6 2 5
7 0 6
8  
9 1
Đầu
Đuôi
3 4 5 7 0
5 5 9 1
6 2
1 4 5 3
  4
6 5
0 3 7 6
  7
0 0 1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 03/08/2017

ĐẶC BIỆT 295341
GIẢI NHẤT 60065
GIẢI NHÌ 75448
GIẢI BA 46607 71548
GIẢI TƯ 82526 42291 94747
50852 49226 60627 93781
GIẢI NĂM 8566
GIẢI SÁU 5765 3374 5247
GIẢI BẢY 164
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 6 6 7
3  
4 1 7 7 8 8
5 2 2
6 4 5 5 6
7 4
8 1
9 1
Đầu
Đuôi
  0
4 8 9 1
5 5 2
  3
6 7 4
6 6 5
2 2 6 6
0 2 4 4 7
4 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 27/07/2017

ĐẶC BIỆT 675944
GIẢI NHẤT 02120
GIẢI NHÌ 96190
GIẢI BA 25137 47287
GIẢI TƯ 65561 23002 87329
98214 16650 47830 93611
GIẢI NĂM 7860
GIẢI SÁU 7246 5038 3690
GIẢI BẢY 438
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 2
1 1 4
2 0 9
3 0 7 8 8
4 4 6
5 0
6 0 1
7 5
8 7
9 0 0
Đầu
Đuôi
2 3 5 6 9 9 0
1 6 1
0 2
  3
1 4 4
7 5
4 6
3 8 7
3 3 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785