Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBDH-Kết quả xổ số XSBDH hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bình Định 21/06/2018

ĐẶC BIỆT 384090
GIẢI NHẤT 76929
GIẢI NHÌ 99806
GIẢI BA 11534 26658
GIẢI TƯ 35751 66260 18612
90392 74144 58162 66692
GIẢI NĂM 4060
GIẢI SÁU 2998 1999 4962
GIẢI BẢY 557
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 6
1 2
2 9
3 4
4 4
5 1 7 8
6 0 0 2 2 9
7  
8  
9 0 2 2 8 9
Đầu
Đuôi
6 6 9 0
5 1
1 6 6 9 9 2
  3
3 4 4
  5
0 6
5 7
5 9 8
2 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 14/06/2018

ĐẶC BIỆT 857694
GIẢI NHẤT 61296
GIẢI NHÌ 60452
GIẢI BA 26829 30913
GIẢI TƯ 46493 61235 92340
02084 98887 34643 16047
GIẢI NĂM 6199
GIẢI SÁU 6535 6839 8144
GIẢI BẢY 395
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7
1 3
2 9
3 5 5 9
4 0 3 4 7
5 2
6  
7  
8 4 7
9 3 4 5 6 9
Đầu
Đuôi
4 0
  1
5 2
1 4 9 3
4 8 9 4
3 3 9 5
9 6
0 4 8 7
  8
2 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 07/06/2018

ĐẶC BIỆT 990473
GIẢI NHẤT 86069
GIẢI NHÌ 56786
GIẢI BA 57948 60644
GIẢI TƯ 97946 06910 61731
69889 29410 98840 37432
GIẢI NĂM 1156
GIẢI SÁU 2137 6230 4825
GIẢI BẢY 831
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0
2 5
3 0 1 1 2 7
4 0 4 6 8
5 6
6 9
7 3
8 6 9
9 1
Đầu
Đuôi
1 1 3 4 0
3 3 9 1
3 2
7 3
4 4
2 5
4 5 8 6
3 7
4 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 31/05/2018

ĐẶC BIỆT 583362
GIẢI NHẤT 86754
GIẢI NHÌ 54743
GIẢI BA 44563 57839
GIẢI TƯ 74567 59102 52090
30407 88688 47579 50660
GIẢI NĂM 1824
GIẢI SÁU 9129 9182 5160
GIẢI BẢY 800
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 0 2 7
1  
2 4 9
3 9
4 3
5 4 4
6 0 0 2 3 7
7 9
8 2 8
9 0
Đầu
Đuôi
0 6 6 9 0
  1
0 6 8 2
4 6 3
2 5 5 4
  5
  6
0 6 7
8 8
2 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 24/05/2018

ĐẶC BIỆT 657422
GIẢI NHẤT 60878
GIẢI NHÌ 31388
GIẢI BA 49657 96947
GIẢI TƯ 40773 03367 65013
24305 07420 12652 99364
GIẢI NĂM 7590
GIẢI SÁU 1067 1209 7946
GIẢI BẢY 412
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 2 3 7
2 0 2
3  
4 6 7
5 2 7
6 4 7 7
7 3 8
8 8
9 0
Đầu
Đuôi
2 9 0
  1
1 2 5 2
1 7 3
6 4
0 5
4 6
1 4 5 6 6 7
7 8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785