Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBTR-Kết quả xổ số XSBTR hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bến Tre 17/10/2017

ĐẶC BIỆT 575437
GIẢI NHẤT 18750
GIẢI NHÌ 04199
GIẢI BA 63648 49304
GIẢI TƯ 15821 34964 37051
76914 59711 77280 55103
GIẢI NĂM 7099
GIẢI SÁU 0816 5588 6595
GIẢI BẢY 266
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 4
1 1 4 6
2 1
3 7
4 8
5 0 1
6 4 5 6
7  
8 0 8
9 5 9 9
Đầu
Đuôi
5 8 0
1 2 5 1
  2
0 3
0 1 6 4
6 9 5
1 6 6
3 7
4 8 8
9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 10/10/2017

ĐẶC BIỆT 138338
GIẢI NHẤT 41722
GIẢI NHÌ 47316
GIẢI BA 96716 55133
GIẢI TƯ 60173 08095 23297
99030 44682 12698 24395
GIẢI NĂM 8462
GIẢI SÁU 3911 5341 6685
GIẢI BẢY 973
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 6
1 1 6 6
2 2
3 0 3 8
4 1
5  
6 2
7 3 3
8 2 5
9 5 5 7 8
Đầu
Đuôi
3 0
1 4 1
2 6 8 2
3 7 7 3
  4
8 9 9 5
0 1 1 6
9 7
3 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 03/10/2017

ĐẶC BIỆT 927952
GIẢI NHẤT 03692
GIẢI NHÌ 99415
GIẢI BA 45189 46452
GIẢI TƯ 64494 01764 26143
13155 58334 69723 26070
GIẢI NĂM 7066
GIẢI SÁU 1377 8801 3893
GIẢI BẢY 708
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 5
2 3
3 4 8
4 3
5 2 2 5
6 4 6
7 0 7
8 9
9 2 3 4
Đầu
Đuôi
7 0
0 1
5 5 9 2
2 4 9 3
3 6 9 4
1 5 5
6 6
7 7
0 3 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 26/09/2017

ĐẶC BIỆT 098230
GIẢI NHẤT 63936
GIẢI NHÌ 57239
GIẢI BA 45964 75621
GIẢI TƯ 37088 83254 67428
33208 94280 97314 49104
GIẢI NĂM 6386
GIẢI SÁU 8075 9061 2267
GIẢI BẢY 964
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 4
2 1 8
3 0 6 9
4  
5 0 4
6 1 4 4 7
7 5
8 0 6 8
9  
Đầu
Đuôi
3 5 8 0
2 6 1
  2
  3
0 1 5 6 6 4
7 5
3 8 6
6 7
0 2 8 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785