Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBTR-Kết quả xổ số XSBTR hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bến Tre 22/08/2017

ĐẶC BIỆT 178033
GIẢI NHẤT 95055
GIẢI NHÌ 39626
GIẢI BA 02534 23400
GIẢI TƯ 79215 34465 66993
98658 77700 29033 76074
GIẢI NĂM 7690
GIẢI SÁU 3249 6005 1946
GIẢI BẢY 113
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 0 0 5
1 3 5
2 6
3 3 3 4
4 6 9
5 5 6 8
6 5
7 4
8  
9 0 3
Đầu
Đuôi
0 0 9 0
  1
  2
1 3 3 9 3
3 7 4
0 1 5 6 5
2 4 5 6
  7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 15/08/2017

ĐẶC BIỆT 115655
GIẢI NHẤT 44608
GIẢI NHÌ 96020
GIẢI BA 37237 25011
GIẢI TƯ 79287 89276 14386
23853 08838 45644 52702
GIẢI NĂM 4682
GIẢI SÁU 1369 0153 5655
GIẢI BẢY 834
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 1
2 0
3 4 7 8 9
4 4
5 3 3 5 5
6 9
7 6
8 2 6 7
9  
Đầu
Đuôi
2 0
1 1
0 8 2
5 5 3
3 4 4
5 5 5
7 8 6
3 8 7
0 3 8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 08/08/2017

ĐẶC BIỆT 293331
GIẢI NHẤT 71517
GIẢI NHÌ 68915
GIẢI BA 34235 79026
GIẢI TƯ 62754 97862 08778
07909 14403 09027 38558
GIẢI NĂM 6875
GIẢI SÁU 1469 4739 0808
GIẢI BẢY 408
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 8 8 9
1 5 7
2 6 7
3 1 5 9
4  
5 4 8
6 2 9
7 5 8
8 5
9  
Đầu
Đuôi
  0
3 1
6 2
0 3
5 4
1 3 7 8 5
2 6
1 2 7
0 0 5 7 8
0 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 01/08/2017

ĐẶC BIỆT 981163
GIẢI NHẤT 87133
GIẢI NHÌ 17296
GIẢI BA 57957 57760
GIẢI TƯ 22175 58004 43399
19961 63332 40786 64588
GIẢI NĂM 9961
GIẢI SÁU 5224 3894 3096
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 4
1  
2 4
3 2 3 6
4 0
5 7
6 0 1 1 3
7 5
8 6 8
9 4 6 6 9
Đầu
Đuôi
4 6 0
6 6 1
3 2
3 6 3
0 2 9 4
7 5
3 8 9 9 6
5 7
8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 25/07/2017

ĐẶC BIỆT 944083
GIẢI NHẤT 07417
GIẢI NHÌ 89702
GIẢI BA 54139 59459
GIẢI TƯ 57295 71214 21843
87682 94712 50930 45009
GIẢI NĂM 6742
GIẢI SÁU 2496 2659 1966
GIẢI BẢY 221
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 2 4 7
2 1
3 0 9
4 2 3
5 4 9 9
6 6
7  
8 2 3
9 5 6
Đầu
Đuôi
3 0
2 1
0 1 4 8 2
4 8 3
1 5 4
9 5
6 9 6
1 7
  8
0 3 5 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785