Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQBL-Kết quả xổ số XSBL hôm nay nhanh chóng,chính xác

KQXS Bạc Liêu 22/08/2017

ĐẶC BIỆT 150768
GIẢI NHẤT 05930
GIẢI NHÌ 29430
GIẢI BA 60727 32099
GIẢI TƯ 58935 68810 22039
63591 61842 50370 04660
GIẢI NĂM 7153
GIẢI SÁU 7019 3567 7441
GIẢI BẢY 571
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0  
1 0 9
2 7
3 0 0 5 9
4 1 2
5 3
6 0 4 7 8
7 0 1
8  
9 1 9
Đầu
Đuôi
1 3 3 6 7 0
4 7 9 1
4 2
5 3
6 4
3 5
  6
2 6 7
6 8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 15/08/2017

ĐẶC BIỆT 434243
GIẢI NHẤT 70215
GIẢI NHÌ 48482
GIẢI BA 26643 44911
GIẢI TƯ 67694 78540 59803
11949 09597 57469 91374
GIẢI NĂM 1102
GIẢI SÁU 8511 3107 7585
GIẢI BẢY 626
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 2 3 7
1 1 1 5
2 6
3  
4 0 0 3 3 9
5  
6 9
7 4
8 2 5
9 4 7
Đầu
Đuôi
4 4 0
1 1 1
0 8 2
0 4 4 3
7 9 4
1 8 5
2 6
0 9 7
  8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 08/08/2017

ĐẶC BIỆT 935812
GIẢI NHẤT 47118
GIẢI NHÌ 33798
GIẢI BA 87828 94324
GIẢI TƯ 87175 93068 42342
03164 68559 80477 97478
GIẢI NĂM 6734
GIẢI SÁU 7029 9111 6891
GIẢI BẢY 538
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 1 2 8
2 4 8 9 9
3 4 8
4 2
5 9
6 4 8
7 5 7 8
8  
9 1 8
Đầu
Đuôi
  0
1 9 1
1 4 2
  3
2 3 6 4
7 5
  6
7 7
1 2 3 6 7 9 8
2 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 01/08/2017

ĐẶC BIỆT 268430
GIẢI NHẤT 09632
GIẢI NHÌ 37810
GIẢI BA 35199 22063
GIẢI TƯ 14098 69164 24253
37698 75247 84689 30296
GIẢI NĂM 1983
GIẢI SÁU 3802 2650 3463
GIẢI BẢY 563
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 2
1 0
2  
3 0 2
4 7
5 0 3
6 3 3 3 4 7
7  
8 3 9
9 6 8 8 9
Đầu
Đuôi
1 3 5 0
  1
0 3 2
5 6 6 6 8 3
6 4
  5
9 6
4 6 7
9 9 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785

KQXS Bạc Liêu 25/07/2017

ĐẶC BIỆT 656876
GIẢI NHẤT 58741
GIẢI NHÌ 68163
GIẢI BA 53266 70498
GIẢI TƯ 55147 73446 66005
63082 78414 60639 90577
GIẢI NĂM 8727
GIẢI SÁU 9319 0922 5020
GIẢI BẢY 939
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 5
1 4 9
2 0 2 7
3 9 9
4 1 6 7
5  
6 1 3 6
7 6 7
8 2
9 8
Đầu
Đuôi
2 0
4 6 1
2 8 2
6 3
1 4
0 5
4 6 7 6
2 4 7 7
9 8
1 3 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BL gửi 8785